مدیریت هلدینگ

تاسیس شرکت های هلدینگ و چالش های مدیریت و نظارت بر شرکت های تابعه

۱. شرکت های هلدینگ

هلدینگ‌ یا شرکت مادر (Parent Corporate) شرکت‌ بزرگی است که در رأس شرکت‌های زیرمجموعه قرار گرفته و آن‌ها را مدیریت می کند. درواقع هلدینگ با دارا بودن بیشترین سهام، وظیفه مدیریت و کنترل شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد. بنابراین شرکت های هلدینگ‌ ارائه‌دهنده محصول یا خدمتی نبوده بلکه سازمان‌های بزرگ مالی هستند که سهام شرکت‌های دیگر را در اختیار دارند. از این رو مدیریت چنین شرکتی سخت و دشوار است. زیرا تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیر علاوه بر تأثیر بر شرکت‌های تابعه، اثر مستقیمی بر خود هلدینگ و آینده آن خواهد داشت.از این رو یک مدیر موفق هلدینگ نیاز به دانش و آگاهی فراوانی نسبت به کسب‌وکار شرکت‌های تابعه دارد.

به طور کلی، هدف از راه‌اندازی هلدینگ‌ها مدیریت و سرپرستی شرکت‌های تابعه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی صاحبان سهام است. هلدینگ‌ها با تکمیل سبد کسب‌وکارها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان از طرفی میزان ریسک را کاهش می‌دهند و از طرفی دیگر هم‌افزایی ایجاد می‌کنند. طبق نظر آنسف که یکی مشهورترین چهره‌های مدیریت استراتژیک دنیا محسوب می‌شود، ۴ نوع هم‌افزایی که در شرکت های هلدینگ  وجود دارد عبارتند از : ۱. هم‌افزایی فروش ۲. هم‌افزایی عملیاتی ۳. هم‌افزایی سرمایه‌گذاری ۴. هم‌افزایی مدیریتی. بنابراین مدیران هلدینگ باید با استفاده از استراتژی‌های مدیریتی، پورتفوی (سبد دارایی‌ها) خود را ارزیابی و تحلیل کرده تا بتوانند شرکت‌های تابعه را به‌گونه‌ای هدایت و رهبری کنند تا به این هم‌افزایی‌ها دست یابند.

مدیران  هلدینگ های بزرگ، با توجه به تعدد شرکت های زیر مجموعه و تنوع حوزه فعالیت ، نیازمند ابزارها و روش های مدیریتی هستند تا بتونند از طریق شاخص های کلیدی عملکرد، وضعیت موجود و روند شرکت های تابعه را کنترل نموده و از شفافیت و عدم تقلب در گزارش دهی شرکت های تابعه اطمینان حاصل نمایند و بتوانند ثروت سهامداران خود را افزایش دهند.

۲. انواع شرکت های هلدینگ

 شرکت های هلدینگ با اهداف خاص و در انواع مختلفی ایجاد می شوند. برخی از آنها با هدف تفکیک یک شرکت بزرگ و تولید اجزای مختلف یک محصول پیچیده مانند خودرو ایجاد می گردند. نوع دیگری از هلدینگ ، هلدینگ زنجیره تامین می باشد که در آن شرکت های تابعه با اهداف مشخص فعالیت های مختلفی انجام می دهند مانند هلدینگ فولاد که از شرکت های معدنی، حمل و نقل، گندله سازی و فولاد سازی تشکیل شده اند.  برخی از شرکت های هلدینگ نیز مختلط بوده و از شرکت های تابعه با فعالیت های متنوع و به منظور کسب سود از فعالیت های مختلف ایجاد شده اند.

۳. انواع روش های مدیریتی برای اداره و کنترل شرکت های تابعه هلدینگ

با توجه به نوع شرکت هلدینگ و تنوع فعالیت شرکت های تابعه، روش های مختلفی برای مدیریت  شرکت های تابعه توسط هلدینگ وجود دارد. به طور کلی این روش ها در سه دسته زیر طبقه بندی می شوند.

 مدل برنامه ریزی استراتژیک :

در این روش، شرکت مادر نقش طراح اصلی برنامه ها را داشته و مسئولیت های شرکت های تابعه را مشخص می کند. در این روش مدیران می بایست دارای اطلاعات کاملی از شرکت های تابعه باشند زیرا که کمبود دانش، سبب ایجاد خطرات اقتصادی می‌شود.

مدل کنترل مالی:

این روش افراطی ترین نوع تفویض اختیار است. شرکت مادر، فقط در نقش یک سهامدار است و کنترل مالی شرکت مادر، به مواردی چون تخصیص سرمایه، تعیین اهداف اقتصادی، ارزیابی کارآیی و مداخله برای اصلاح بازار مالی محدود می شود در این روش شرکت های تابعه با آزادی کامل به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

مدل کنترل استراتژیک :

این روش بر پایه فرآیند توافق بر برنامه های اصلی طراحی شده توسط شرکت مادر استوار است. شرکت مادر با تسهیل ارتباطات و ایجاد اشتراک مساعی میان شرکتهای تابعه، به ایجاد ارزش افزوده می پردازد.

حاصل مقایسه عملی و کاربردی این سه روش این است که، کنترل استراتژیک متداول ترین سبک است.

۴. راه‌های کنترل شرکت هلدینگ بر شرکت‌های تابعه

بر اساس روش های مدیریتی که شرکت های هلدینگ برای مدیریت شرکت های تابعه در نظر می گیرند
می توانند انواع روش های کنترلی زیر را مورد استفاده قرار دهند:

کنترل از طریق تعیین هیات مدیره شرکت های تابعه

با توجه به اینکه عمده سهام شرکت های تابعه متعلق به هلدینگ می باشد، شرکت هلدینگ از طریق انتخاب هیئت مدیره ای که بتواند منافع سهامداران را حفظ و توسعه دهد شرکت ها تابعه را کنترل می نمایند.

کنترل از طریق تعیین بودجه شرکت های تابعه:

هر یک از شرکت های تابعه بودجه مالی خود را بر اساس استراتژی های تعیین شده هلدینگ و هیئت مدیره تعیین نموده و در نهایت به تصویب هلدینگ می رساند. تجمیع بودجه شرکت های تابعه در مجموع بودجه هلدینگ را تشکیل خواهد داد و کنترل آن از الزامات مدیریت هلدینگ می باشد.

گزارشات و صورت‌های مالی :

هلدینگ از طریق دریافت صورت های مالی شرکت های تابعه و سایرگزارشات مالی مورد نیاز عملکرد آنها و میزان انحرافات از بودجه تعیین شده را کنترل می نمایند. همچنین با تجمیع و تلفیق آن عملکرد کل هلینگ مورد ارزیابی قرار می گیرد. فرآیند جمع آوری اطلاعات و راستی آزمایی آن دارای پیچیدگی های زیادی بود و همچنین سرعت دریافت اطلاعات و پردازش سریع آن می تواند فرایند تصمیم سازی مدیران هلدینگ را تسریع نماید. تقلب شرکت های تابعه در ارائه صورت های مالی و گزارشات مربوطه می تواند منافع سهامداران اصلی(هلدینگ) را به شدت در مخاطره قراد دهد.

۵. چالش های شرکت های هلدینگ در کنترل شرکت های تابعه

شرکت های هلدینگ جهت مدیریت و کنترل شرکت های تابعه با چالش های متعددی روبر هستند و جهت مدیریت و کنترل مناسب در راستای حفظ منافع سهامداران باید این چالش ها مرتفع گردد:

 • عدم وجود فرآیند استاندارد در جمع آوری اطلاعات شرکت های تابعه
 • استقرار نرم افزارهای مالی متفاوت و ساختار کدینگ مختلف در شرکت های تابعه
 • تاخیر در دریافت گزارشات شرکت های تابعه و نیاز به پیگیری زیاد از طرف هلدینگ
 • ارائه گزارشات در فایل های و فرمت های جداگانه و تجمیع آن توسط کاربر و خطای زیاد
 • عدم امکان آنالیز بر روی سوابق اطلاعات و شاخص ها
 • عدم وجود ساختار هماهنگ بودجه و عدم امکان تجمیع و پایش آن
 • عدم ثبت سوابق و اطلاعات مربوط به طبقه بندی حساب ها و گزارش گیری آن
 • عدم امکان دسترسی به اطلاعات بازار(بورس) و برسی رفتار ارزش بازار بر اساس صورتهای مالی
 • عدم امکان برآورد لحظه ای ارزش بازار برای شرکت های غیر بورسی بر اساس شاخص های صنعت
 • دستکاری و تقلب عامدانه مدیران شرکت های تابعه در گزارشات و صورت های مالی و عدم تشخیص بسیاری از موارد از طریق روش های حسابرسی معمول

حضور شرکت مهندسی ساینا سیستم در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

امروزه حمل و نقل به دلیل داشتن نقش زیربنایی و تاثیر فراوانی که بر فرآیند رشد اقتصادی دارد یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی در هر کشوری محسوب می گردد. حمل و نقل واسط بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین المللی بوده و کشور را به سمت توسعه پایدار سوق می دهد.

در حال حاضر به صورت متوسط در دنیا حدود ۵ درصد از سهم قیمت تمام شده کالا، مربوط به هزینه های حمل و نقل می باشد به نحوی که در سال ۲۰۰۱ تنها در آسیا ۱۳۰ میلیارد دلار، حجم بازار حمل و نقل بوده است. از این رو مدیریت صحیح و افزایش بهره وری در صنعت حمل و نقل می تواند نقش اساسی در افزایش قدرت رقابت در عرصه داخلی و بین الملل داشته باشد.

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

شرکت مهندسی سایناسیستم در هفتمیبن نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، صنایع و تجعهیزات وابسته در محل دائمی نمایشگاه های تهران در روزهای ۱۹ تا ۲۲ خرداد سال جاری حضور پیدا کرد. غرفه این شرکت در سالن ۱۰-۱۱ مورد توجه بازردیدکنندگان و علاقمندان به مباحث نرم افزاری در حوزه ناوگان ریلی و نیز مشتریان نرم افزارهای ساینا قرار گرفت.

غرفه ساینا سیستم در روزهای سوم و چهارم نمایشگاه میزبان جناب آقای رسولی مدیرعامل محترم شرکت راه آهن ج.ا.ا و نیز جناب آقای آشوری قائم مقام محترم شرکت راه آهن ج.ا.ا و هیئت های همراه در نوبت های جداگانه ای بود که ایشان از نزدیک با توانایی ها و دستاوردهای این شرکت در حوزه راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا ، مدیریت نگهداری تعمیرات ناوگان و نیز امکانات و گزارشات مدیریتی سامانه مدیریت حمل بار ریلی کشور ( سامانه رایتیک ) که از تولیدات این شرکت  می باشد ، آشنا گردیدند.

شرکت مهندسی ساینا سیستم در ایام نمایشگاه میزبان مدیران عامل ، کارشناسان و نمایندگان شرکت های راه آهن ج.ا.ا ، مپنا لکومموتیو ، مهندسی فرآب ، معین صنعت ، احیا صنعت ،  راه آهن حمل و نقل ، آسیا سیر ارس ، ریل پرداز سیر ، ریل پرداز سیستم ، سمندریل ، البرز نیرو، الوند نیرو ، راه آهن کشش ، بن ریل ، حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا ، فولاد ریل جنوب ، شرکت گنجینه پردیس ، تجارت کوشش ، توکاکشش و سایر بازدیدکنندگان نمایشگاه ریلی بود.

این شرکت با معرفی امکانات جدید راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS در زمینه های حمل و نقل ریلی ، جاده ای و ترکیبی به مشتریان و بازدیدکنندگان توانست توجه بازدیدکنندگان و کارشناسان شرکت های ریلی اعم از شرکت های مالک ناوگان واگن باری ، شرکت های لکوموتیوی به خود جلب نماید.

همچنین این شرکت پذیرایی کارشناسان و مدیران فنی و تعمیرات شرکت های واگن باری و واگن مسافری و نیز شرکت های تعمیراتی در حوزه نگهداری و تعمیرات بود که برای این طبف از بازدیدکنندگان اقدام به معرفی اپلیکیشن اندروید نگهداری تعمیرات و نیز قابلیت های جدید نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در زمینه نت ناوگان و تجهیزات نمود.

برگزاری کارگاه معرفی قابلیت های سامانه مدیریت حمل بار ریلی ( سامانه رایتیک )

در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل ریلی با همکاری کارشناسان معاونت بازرگانی راه آهن ج.ا.ا کارگاه آموزشی و معرفی قابلیت های سامانه مدیریت حمل بار ریلی ( سامانه رایتیک ) در انتهای سالن ۱۰-۱۱ انجام شد.

نتیجه فعالیت چندساله ساینا سیستم تولید نرم‌افزارهای مالی، مدیریت نگهداری و تعمیراتSayna CMMS، مدیریت تعمیرگاه، گزارش ساز و داشبورد ساز مدیریتی Sayna BI و راهکار جامع حمل‌ونقل ساینا Sayna ITS می‌باشد.

یکی از بزرگ‌ترین توانمندی‌های ساینا سیستم، نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات (Sayna CMMS) می‌باشد که قابلیت رقابت با محصولات بزرگ دنیا در این زمینه را دارا بوده و قابل بومی‌سازی در صنایع مختلف می‌باشد. با توجه به ارتباط یکپارچه آن با سایر سیستم‌های ساینا، این شرکت سعی در تبدیل آن به یکی از مطرح‌ترین سیستم‌های جامع مدیریت دارایی فیزیکی (EAM) را در آینده نزدیک دارد.

 

تاریخ شروع:
یکشنبه ۹۸/۰۳/۱۹ (۰۶/۰۹/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
چهارشنبه ۹۸/۰۳/۲۲ (۰۶/۱۲/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۱۸
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۸۸۶۵۳۳۰۷-۸۸۶۵۶۱۶۹
فکس:
۰۲۱-۴۱۹۸۴

برگزاری جلسه پیاده سازی سامانه رایتیک ( سامانه مدیریت حمل بار ) در راه آهن

شرکت مهندسی سایناسیستم در راستای اجرای اهداف راه اندازی سامانه مدیریت حمل بار ( سامانه رایتیک ) در راه آهن جمهوری اسلامی ایران، و پس از اجرای موفقیت آمیز مرحله ی آزمایشی سامانه در شرکت آسیاسیر ارس و ایستگاه حسن آباد، در فاز دوم این پروژه اقدام به پیاده سازی این نرم افزار می نماید. این شرکت در اولین گام و به سفارش مدیریت بازرگانی راه آهن ج.ا.ا  اقدام به برگزاری جلسه توجیهی پیاده سازی سامانه یکپارچه حمل بار در راه آهن نمود. اولین نشست از این دوره در روز دوشنبه ۲۰ شهریور، با حضور مدیران کلیه شرکت های مالک واگن، در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی راه آهن برگزار گردید.

برگزاری جلسه پیاده سازی سامانه رایتیک ( سامانه مدیریت حمل بار ) در راه آهن

07

در ابتدای این جلسه جناب آقای مهندس احمدی مدیرکل محترم بازرگانی و بازاریابی راه آهن ج.ا.ا در سخنانی به بیان چالش های موجود در سیر واگن های باری و اهمیت افزایش سرعت سیر و بهره وری ناوگان و استفاده از زیر ساخت موحود شبکه ریلی پرداخته و در پایان به معرفی سامانه یکپارچه مدیریت حمل بار به عنوان راهکار عملیاتی افزایش راندمان و بهه وری شبکه ریلی اشاره نمودند.

11

در ادامه این جلسه، آقای رضا آبروی مدیرعامل شرکت مهندسی سایناسیستم به بیان نحوه کار و مزایای استفاده از سامانه یکپارچه مدیریت حمل بار جهت افزایش میزان بهره وری ناوگان و دستاوردهای پیاده سازی عملیاتی این سامانه در بالابردن شاخص های سودآوری، زمان حمل و رهگیری بار و محموله در شبکه ریلی پرداختند.

 

Slide4-01
Slide2-01
Slide9-01
Slide12-01
Slide5-01

معرفی راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا  در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

شرکت مهندسی ساینا سیستم با هدف ارائه راهکار جامع حمل و نقل و با اتکا بر تجربه موفق و تخصص نیروهای مجرب در صنایع، اقدام به تولید و پشتیبانی سیستم های مدیریت ناوگان حمل و نقل ریلی آریاز، راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS  ، سیستم نگهداری و تعمیرات Sayna CMMS و  داشبوردساز مدیریتی نموده است.

این شرکت با حضور در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی تهران، از پروژه استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت حمل بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایرن رونمایی کرد. 

برنامه های شرکت مهندسی ساینا سیستم در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

 •  رونمایی از نسل جدید راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا و مزایای ارتقای سیستم شرکت های حمل و نقل از آریاز به Sayna ITS
 •  رونمایی از پیاده سازی سیستم مدیریت حمل بار در راه آهن ج.ا.ا توسط راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا (Sayna ITS)
 •  رونمایی از امکانات مشاهده آخرین وضعیت ناوگان بر روی نقشه در (GIS)
 •  رونمایی از امکانات نسخه مخصوص شرکت های بازرگانی، صاحبان کالا، معادن و کارخانجات در SaynaITS
 •  رونمایی از نسخه جدید نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا، مدیریت پیمانکاران تعمیراتی Sayna CMMS

 در حال حاضر در صنعت حمل و نقل شرکت های بزرگی از جمله: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، راه آهن کشش، البرز نیرو، الوند نیرو، بهتاش سپاهان، توکا ریل، آسیا سیر ارس، گروه صنعتی ریل پرداز ( ریل پرداز سیستم، ریل پرداز نوآفرین و کترینگ دونا )، توسعه حمل و نقل پارسیان، سیناریل پارس، بن ریل، جوان سیر ایثار و تجارت کوشش سپاهان از مشتریان این سیستم ها می باشند.

 

تاریخ شروع:
دوشنبه ۹۶/۰۲/۲۵ (۰۵/۱۵/۲۰۱۷)
تاریخ پایان:
پنجشنبه ۹۶/۰۲/۲۸ (۰۵/۱۸/۲۰۱۷)
زمان بازدید:
۹ الی ۱۷
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:

تین نیوز | استقرار سیستم مدیریت عملیات و وضعیت واگن در راه آهن ج.ا.ا.

استقرار سیستم مدیریت عملیات وضعیت واگن شرکت راه آهن ج.ا.ا

تین‌نیوز| سیستم مدیریت عملیات و وضعیت واگن به سفارش اداره کل بازرگانی و بازاریابی راه‌آهن جمهوری اسلامی توسطشرکت مهندسی ساینا سیستم تولید شده و تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز رضا آبروی مدیرعامل شرکت مهندسی ساینا سیستم با اعلام این خبر، گفت: شرکت مهندسی ساینا سیستم با تکیه بر تجربه یک دهه حضور موفق در صنعت حمل‌ونقل ریلی و ارائه نرم‌افزار مدیریت ناوگان حمل‌ونقل ریلی آریاز و نگهداری و تعمیرات و تجربه همکاری با شرکت‌های بزرگ این صنعت، اقدام به تولید نرم‌افزار جامع مدیریت حمل‌ونقل جدید خود با قابلیت اجرا در سطح مدیریتی راه‌آهن کشور کرده است.

وی افزود: سیستم مدیریت عملیات و وضعیت واگن با همکاری اداره کل بازرگانی و بازاریابی و دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پس از شش ماه کار کارشناسی بر روی نرم‌افزار جدید مدیریت حمل‌ونقل ساینا، برای استفاده در راه‌آهن کشور سفارشی‌سازی شدید.

مدیرعامل شرکت مهندسی ساینا سیستم با اشاره به حضور این شرکت در محافل علمی و رویدادهای ملی و بین‌المللی حوزه نگهداری و تعمیرات نیز به راه‌اندازی تیم نت ساینا در زمینه خدمات پیاده‌سازی و مشاوره سیستم نت، از معرفی نسخه سوم نرم‌افزار جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در سال ۱۳۹۵ خبر داد و عنوان کرد این نرم‌افزار علاوه بر قابلیت بهره‌برداری در شرکت‌های واگن باری، مسافری و پیمانکاران تعمیراتی در صنعت ریلی، با داشتن ۱۸ ماژول کاربردی پیشرفته، قابلیت بومی‌سازی و استقرار در سایر صنایع بزرگ را دارا است.

لینک مطلب در تین نیوز : http://tinn.ir/fa/doc/news/114796

حضور شرکت مهندسی ساینا سیستم در یازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

شرکت مهندسی ساینا سیستم با ارائه نسخه سوم نرم افزار جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در یازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات شرکت خواهد داشت. این کنفرانس در محل کتابخانه ملی و در روزهای ۲۳ و ۲۴ اذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

شرکت مهندسی ساینا سیستم با تکیه‌بر تجربه استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف و با بهره‌گیری از متخصصین و کارشناسان مجرب مهندسی صنایع، مدیریت اجرایی و نرم‌افزار در این زمینه اقدام به راه‌اندازی تیم تخصصی نگهداری و تعمیرات با عنوان “تیم نت ساینا ” نموده است.

بخشی از اطلاعیه یازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات :

دعوت از اساتید و صاحب نظران و کارشناسان بزرگوار جهت سخنرانی همچنین برگزاری کارگاه‌های عملی اصول نگهداری و تعمیرات ، پنل های تخصصی ، ارائه مقالات و تجربیات و  نمایشگاه جانبی از جمله برنامه‌های یازدهمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات است که در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذر ماه سال جاری در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.برگزاری کنفرانس نگهداری و تعمیرات ( نت ) به دنبال ضرورت‌ها و احساس نیازهایی که تشخیص داده شد، مورد توجه قرار گرفت، در واقع اهم ضرورت‌های برگزاری این کنفرانس را می‌توان این‌گونه برشمرد :

۱)  عدم وجود جای‌گاه مناسب نگهداری و تعمیرات در بنگاه‌های اقتصادی ایران، علی‌رغم تاثیر فوق‌العاده‌ای که این علم بر روان‌سازی فرآیندهای سازمان و کاهش هزینه‌های مختلف عملیاتی سازمان‌ها، موسسات و نهادهای مختلف کشور دارند.

۲)  نیاز به بازنگری جدی و مهندسی دوباره فرآیندهای مختلف نگهداری و تعمیرات به ویژه ضرورت بهینه سازی آن‌ها در مدیریت سرمایه‌های ملی در کشور .

۳)  بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و تجارب موفق موسسات، سازمان‌ها و نهادهای کشور در حوزه نگهداری و تعمیرات و بررسی روند توسعه انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات رایج در کشور در مقایسه با اصول نوین و پیشرفته آن در دنیا .

۴)  نیاز به شناسایی نخبگان، پژوهشگران، مهندسان، مراکز، موسسات، دانشگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه و معرفی پروژه‌های تعریف شده و بررسی نحوه نیاز سنجی، تعریف و انجام پروژه‌های جدید در این زمینه

به یقین تداوم این کنفرانس‌ها، آثار ارزشمندی را برای توسعه دانش نگهداری و تعمیرات در کشور به همراه خواهد داشت. از این رو، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران با همکاری و همیاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی- پژوهشی فعال در این زمینه و حمایت سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مختلف کشور افتخـار دارد تا یازدهمین کنفـرانس  نگهداری و تعمیرات را در ۲۳  و ۲۴  آذر ماه ۱۳۹۵ به نحو مطلوب برگزار نماید.

حضور در یازدهمین همایش ملی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

یازدهمین همایش ملی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

دومین جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی (نگهداری و تعمیرات) همزمان با ییازدهمین همایش ملی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات ، در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد شد.

در این مراسم نخبه‌ی مدیریت دارایی‌های فیزیکی جهان، جیمز پیکنل نویسنده‌ی کتاب آپتایم و مشاور ارشد سابق شرکت IBM به عنوان ناظر عالی جایزه و دکتر علی زواشکیانی مدیر مرکز آموزش C-MORE دانشگاه تورنتو کانادا به عنوان دبیر علمی جایزه حضور خواهند داشت. این جایزه در چهار بخش نفت و گاز، نیرو، صنعت، ساختمان و تأسیسات برگزار خواهد شد.

در این همایش ۵۱ سخنرانی و کارگاه آموزشی برنامه ریزی شده است که شامل ۱۸ ارائه تجربه در قالب ۳ میزگرد نفت، برق و ریلی و ماشین آلات و ۳۳ ارائه استادان ایرانی و بین المللی می شود. تعداد زیادی از سخنرانان این دوره برای نخستین بار است که در این همایش حضور می یابند.

شرکت مهندسی سایناسیستم به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده نرم افزار نگهداری و تعمیرات با سابقه درخشان در زمینه نصب، راه اندازی و سیستم نگهداری و تعمیرات در شرکت های بزرگ کشور در غرفه شماره ۲۲ نمایشگاه جانبی یازدهمین همایش ملی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات حضور خواهد داشت.

۳-۲ آبان ۹۵
غرفه شماره ۲۲

https://telegram.me/SaynaSystemCo

تحقق نظام یکپارچه نظارت بر نگهداری و تعمیرات واگن

 تین‌نیوز| ایجاد تغییر در نظام نگهداری و تعمیر واگن طرح جامعی است که شرکت راه‌آهن  نوید اجرای آن را داده بود.

در همین راستا، معاونت امور ناوگان شرکت راه‌آهن از ایجاد شبکه یکپارچه نظارت بر کیفیت نگهداری و تعمیرات ناوگان ریلی خبر داده و می‌گوید: با اجرای این طرح راه‌آهن دیگر فعالیتی در بخش تصدی‌گری نظارت بر تعمیرات نخواهد داشت و به این ترتیب مسوولیت تصدی‌گری نظارت به شرکت‌های عضو زنجیره محول خواهد شد.

بابک احمدی در گفت‌وگو با تین‌نیوز، با بیان اینکه در این مجموعه هر شرکت مالک لکوموتیو برای تامین واگن مورد نیاز می‌تواند با پیمانکار و بازرس مدنظر خود قرارداد ببند، می‌گوید: شرکت بازرسی بر عملکرد شرکت پیمانکاری نظارت خواهند داشت مضاف بر اینکه این شرکت‌ها موظفند، در رابطه بادر حال حاضر افزون بر ۳۰ شرکت باری و بیش از ۱۰ شرکت مسافری در حال فعالیت هستند که اگر در حوزه تعمیر و نگه‌داری واگن‌ها سوءعملکردی داشته باشند، در سیر ایمن مابقی ذینفعان این حوزه مخاطره ایجاد می‌کنند.

به گزارش تین‌نیوز، این مراحل حداقل‌هایی است که در قالب یک طرح تعریف شده تا از این طریق اطمینان خاطری در رابطه با کیفیت ارائه تعمیرات واگن‌ها حاصل شود و عوارض ناشی از مشکلات کیفی تعمیرات و نگه‌داری واگن‌ها به حداکثر ممکن کاهش یابد.

احمدی در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح، می‌گوید: در حال حاضر افزون بر ۳۰ شرکت باری  از جمله  و بیش از ۱۰ شرکت مسافری در حال فعالیت هستند که اگر در حوزه تعمیر و نگه‌داری واگن‌ها سوءعملکردی داشته باشند، در سیر ایمن مابقی ذینفعان این حوزه مخاطره ایجاد می‌کنند.

او با اشاره به اینکه در قالب این ‌آیین‌نامه، بازتعریفی از قواعد موجود ارائه شده است، می‌گوید: بر این اساس اگر در در سانحه‌ای نقص فنی و ایمنی واگن به عنوان علت اصلی و حتی جزئی از عوامل بروز سانحه شناخته شود، توزیع مسوولیت بین هر یک از بازیگران مشخص خواهد شد.

احمدی می‌افزاید: سازوکار رسیدگی به این شکایات مشتمل بر ۱۱ دستورالعمل تعیین شده که کلیه این دستورالعمل‌ها به تصویب کمیسیون ماده۴ قانون دسترسی رسیده است.

به گفته معاون ناوگان شرکت راه‌آهن، با استناد بر قانون ماده۴ قانون دسترسی، مسوولیت تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده شرکت راه‌آهن است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان موظف هستند که مصوبات مربوطه را رعایت و اجرا کنند.

احمدی با بیان اینکه تحقق این شبکه یکپارچه پس از دو سال کار مطالعاتی توسط شرکت مشاور تخصصی میسر شده است، می‌گوید: بسیاری از کارشناسان مجرب راه‌آهن و افراد خبره صنعت حمل ونقل در تدوین این نظام فعالیت داشته‌اند

حضور موفق سایناسیستم در چهارمین نمایشگاه بین المللی حملل و نقل ریلی تهران

شرکت مهندسی ساینا سیستم با رونمایی از نسخه جدید نرم افزار جامع یکپارچه مدیریت حمل و نقل آریاز و همچنین سیستم جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات در حوزه حمل و نقل ریلی، حضوری توانمند و قابل رقابت در چهارمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع، خدمات و تجهیزات وابسته از خود نشان داد

این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، از روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۵ با حضور شرکت های داخلی و خارجی در ۱۴ سالن و با افزایش چشم گیر ۴۰۰ درصدی حضور شرکت های خارجی نسبت به سال قبل شروع به کار نمود.

غرفه شرکت سایناسیستم  واقع در سالن ۱۴ نمایشگاه  بین المللی در کنار جمعی از شرکت های مشاورین و پیمانکاران مورد توجه شرکت کنندگان و علاقمندان به سیستم های نرم افزاری در حوزه حمل و نقل ریلی قرار گرفت.

نکته حائز اهمیت این نمایشگاه، حضور سایناسیستم به عنوان تنها شرکت ارائه دهنده نرم افزارهای جامع مدیریت حمل و نقل ریلی در این رویداد بین المللی بود که خود نشان از قدرت و توانمدی مثال زدنی تولیدات این شرکت و تجربه مفید همکاری با بزرگان عرصه حمل و نقل ریلی ایران می باشد.

در روز اول نمایشگاه، جناب اقای دکتر پورسید اقایی مدیر کل محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران از غرفه این شرکت بازدید  نموده و در گفتگو با جناب اقای مهندس آبرویی مدیرعامل شرکت سایناسیستم از توانمندی ها و تولیدات نرم افزاری این شرکت آشنا شدند.

بازدید مدیران ارشد شرکت راه آهن کشش، مدیران ارشد شرکت اسیاسیرارس، کارشناسان شرکت بهتاش سپاهان، کارشناسان معاونت های آی تی وسیر و حرکت به همراه دبیر محترم گروه سیستم های نگهداری و تعمیرات و بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین رییس واحد حمل و نقل ریلی و واحد نگهداری و تعمیرات شرکت سایپا لجستیک، کارشناسان شرکت لکوموتیو مپنا، مهندسین مشاورین بهرو، شرکت پویش پژوهان صنعت ، کارشناسان شرکت ریل پرداز، کارشناسان فنی و بهره برداری مترو تهران، کارشناسان خطوط و تعمیرات مترو تبریز ، مترو اصفهان، مترو شیراز ، شرکت آلوکاست و حضور جمعی از دانش آموختگان رشته مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت در غرفه سایناسیستم و آشنایی با توانمندی های این شرکت از خبرهای خوش نمایشگاه بود.

 دیگر مشتریان سایناسیستم با هیئت هایی متشکل از مدیران عامل شرکت های اسیا سیر ارس، بهتاش سپاهان، قطارهای مسافری و باری جوپار، البرز نیرو، حمل و نقل بین الملل پارسیان از غرفه ساینا سیستم  بازدید نمودند.

بیان توانمندی ها و اهداف شرکت سایناسیستم در دیدار با مدیران ارشد شرکت های احیا صنعت ادوات، معین صنعت، گروه مپنا ، راه آهن شرقی بنیاد، انجمن صنایع ریلی ایران، فن ژنراتور، واگن پیشگام یدک، راژمان کبیر و دیگر شرکت های حاضر در نمایشگاه از برنامه های حضور سایناسیستم در این نمایشگاه بود