گروه محصولات تدارکات و لجستیک

این گروه از محصولات جهت مدیریت اطلاعات و فرایندهای لجستیک یک شرکت و سازمان می باشد. کلیه نرم افزارهای این گروه ، دارای قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بوده و در ارتباط کامل با یکدیگر هستند . به شکلی که واحد تدارکات و خرید یک سازمان می تواند کلیه فرایندهای مربوط به خرید محصول و خدمات ، انبارداری و قراردادهای خرید را به شکل یکپارچه مدیریت و کنترل نماید.

جهت مشاهده قابلیت های هر نرم افزار ، بر روی آن کلیک کنید .