ماژول برنامه ریزی حمل

در این ماژول از راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا می پردازیم به نحوه برنامه ریزی یا تعیین برنامه های حمل و کنترل آن با عملکرد. برنامه ریزی حمل هم برای شرکت های حمل و نقل و هم برای صاحبان کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تعیین شود که در دوره ی مورد نظر قرار هست که چه میزان حملی انجام شود و درآمد یا هزینه مربوطه به چه صورتی هست.

در این ماژول امکان تعریف انواع یا ورژن های مختلف برنامه وجود دارد. همچنین می توانیم دوره های برنامه ریزی را مشخص کنیم و در این قسمت مشاهده می کنیم که از این دوره ای که انتخاب شده، تعداد روزهای دوره 365 روز بوده که از از این دوره 222 روز یعنی 60 درصد دوره سپری شده است.

در این جدول ما می توانیم برنامه ها را ببینیم، به عنوان مثال حمل کانتینر، حمل رول های آهن و سنگ آهن، واحد برنامه ریزی چی هست، همچنین امکان دسته بندی برنامه ها در دو سطح گروه اصلی و زیر گروه وجود دارد. مقدار برنامه ای که در نظر گرفته شده به عنوان مثال 18.500 و خب در این جا چون واحد تعداد کانتینر هست یعنی سالانه حمل 18.500 دستگاه کانتینر برنامه ریزی شده است و مبلغ پیش بینی را هم می توانید ملاحظه کنید. در دو قسمت بعد می توانید مقدار و مبلغ برنامه تا روز جاری را مشاهده کنید.

در قسمت بعد مقدار عملکرد را داریم که خود سیستم به صورت اتوماتیک آن را محاسبه می کند و در صد تحقق عملکرد، مبلغ عملکرد و درصد تحقق مبلغ هم را هم در بخش های بعدی به ما نشان می دهد. در این ماژول امکان ثبت دلایل عدم تحقق برنامه نیز وجود دارد که اگر من آن را انتخاب کنم می توانیم در قسمت جدید مشخص کنیم که از تاریخ انتخاب شده به این دلایل حمل مورد نظر انجام نشده و می توانیم مشخص کنیم که علل ریشه ای عدم تحقق برنامه به چه صورت بوده و شرکت بتواند در صدد برطرف کردن این عوامل گام بردارد.

تنظیمات برنامه ریزی

در ادامه می پردازیم به نحوه تنظیمات برنامه ریزی. همانطور که گفته شد در این ماژول امکان تعیین گروه برنامه ها وجود دارد به عنوان مثال در سطح اصلی حمل داخلی و حمل صادراتی در نظر گرفته شده و برای حمل داخلی دو دسته ی زیر گروه حمل داخلی ریلی و جاده ای را داریم. این دسته بندی ها بر اساس نیاز های کاربر می تواند متفاوت باشد به عنوان مثال می توانستیم در سطح اول حمل ریلی و جاده ای را قرار دهیم و در سطح دوم یا زیر گروه، حمل داخلی و حمل صادراتی قرار بگیرد یا به هر شکل دیگری که مورد نیاز سازمان هست این گروه برنامه ها را تعریف کنیم.

برنامه ریزی زمان بندی

در قسمت بعد انواع برنامه ها یا ورژن های مختلف را داریم که دو ورژن برنامه ریزی سالانه و ماهانه در اینجا در نظر گرفته شده. در این قسمت می توانیم ورژن های مختلف برنامه را در نظر بگیریم مثلا برنامه عملیاتی یا برنامه ای که بر اساس بودجه هست تنظیم شود و هر کدام از برنامه ها یا ورژن های مختلف برنامه به صورت مجزا با عملکرد کنترل شود.

برنامه های حمل

در قسمت بعد برنامه های حمل را داریم که خب در اینجا تعریف برنامه ها انجام می شود. به عنوان مثال حمل کانتینر، حمل رول های آهن، حمل سنگ آهن، حمل پاتیل و موارد دیگر بر اساس نیاز سازمان قابل تعریف است. در این قسمت ما می توانیم عنوان برنامه، نام لاتین، نوع برنامه که آیا سالانه است یا ماهانه، گروه برنامه، واحد حمل که می تواند تعداد محموله، تعداد بارنامه، تعداد کانتینر و موارد دیگر باشد که در هر سازمان واحد خاصی دارای اهمیت می باشد، نوع بارنامه که ریلی، کانتینری و یا جاده ای هست قابل انتخاب است.

بعد از تعریف اطلاعات اصلی برنامه، تنظیم شروط را می توانیم انجام دهیم و مشخص کنیم که عملکرد این برنامه تعریف شده چگونه محاسبه شود. می توانیم از عملگرهای منطقی and  یا or استفاده کنیم. متغیر مورد نظر به عنوان مثال صاحب کالا را انتخاب کنیم و می توانیم قرار دهیم عملگر موجود در مجموعه فولاد صنیع کاوه و هر شرط دیگری که مورد نیاز بود را تعریف کنیم در این قسمت و سیستم بر اساس این شرایط به صورت اتوماتیک کارکرد را محاسبه می کند و با برنامه کنترل می کند.

در قسمت بعد بحث دوره های برنامه یا تعریف مقادیر برنامه را داریم که در این قسمت می توانیم دوره های سالانه ، ماهانه یا هر دوره ی مد نظر دیگری را تعریف کنیم و در قسمت جزئیات دوره برنامه می توانیم مشخص کنیم که برای هر کدام از برنامه ها، چه مقداری بر اساس واحد حمل تعیین شده و مبلغ برنامه چقدر است. در tab بعدی می توانیم محاسبات انجام شده را مشاهده کنیم و در قسمت عملکرد هم می توانیم مشاهده کنیم که بارنامه ها و اطلاعات تخصیص داده شده به این برنامه به چه صورت هست.

در نهایت در قسمت مشاهده برنامه و عملکرد می توانیم نتایج کنترل برنامه و عملکرد را مشاهده کنیم البته گزارشات و داشبوردهای مختلفی در قسمت داشبوردهای مدیریتی برای برنامه ریزی حمل در نظر گرفته شده که در قسمت داشبوردهای مدیریتی در خصوص آن صحبت خواهد شد.