داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش برنامه ریزی حمل

همانطور که در ماژول برنامه ریزی حمل صحبت شد، در نرم افزار حمل و نقل ساینا امکان تعریف برنامه های حمل در گروه های مختلف بر اساس نیاز سازمان وجود دارد. هم چنین امکان تعریف ورژن های مختلف برنامه شامل برنامه سالانه، ماهانه، برنامه های عملیاتی و همچنین برنامه هایی که بر اساس آن بودجه سازمان تهیه شده امکان تعریفش وجود دارد.

در این داشبورد مدیریتی ما برنامه ریزی عملیاتی ماهانه که به صورت تن کیلومتر تعریف شده را مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت اول نمودار مقایسه برنامه و عملکرد به صورت سالانه وجود دارد. در قسمت بعدی نمودار روند فصلی حمل در نظر گرفته شده که به صورت پیش فرض نمودار فصلی سال جاری قابل مشاهده هست و در آن می توانیم در فصل های مختلف عملکرد، برنامه و عملکرد آن فصل در سال قبل را مشاهده کنیم.

در قسمت بعدی نمودار روند ماهانه را داریم که به صورت پیش فرض نمودار ماهانه مربوط به سال جاری قابل مشاهده هست و می توانیم در ماه های مختلف عملکرد برنامه و عملکرد این ماه در سال قبل را مشاهده کنیم.

در قسمت بعدی نمودار روند روزانه حمل قرار گرفته که عملکرد و برنامه را به صورت روزانه کنترل می کند. همچنین در این قسمت گروه های برنامه و برنامه های تعریف شده قابل مشاهده است و به عنوان مثال می توانیم ببینیم که حمل سنگ آهن از سنگان به ذوب آهن عملکرد 3/8 میلیون تنی و برنامه 7/5 میلون تنی داشته و درصد تحقق 144 درصد می باشد یا در قسمت حمل صادراتی ریلی میزان عملکرد 4/22 میلیون تن و میزان برنامه ریزی شده 6/74 میلیون تن بوده و در این برنامه درصد تحقق معادل 30 درصد می باشد.

همچنین با کلیک روی هر کدام از این ماه ها می توانیم برنامه و عملکرد مربوط به آن ماه را مشاهده کنیم یا با کلیک روی سال 98 می توانیم برنامه و عملکرد سال 98 را به صورت ماهانه، فصلی، روزانه و همچنین بر اساس برنامه های تعریف شده مشاهده کنیم.

در قسمت بعدی جدول برنامه عملکرد را داریم که می توانیم برای هر کدام از برنامه های تعریف شده عملکرد روز گذشته و درصد تحقق، عملکرد هفته جاری و درصد تحقق، عملکرد ماه جاری و درصد تحقق، برنامه سال جاری تا کنون، عملکرد سال جاری و درصد تحقق و همچنین عملکرد سال قبل و درصد تحقق برنامه و عملکرد سال قبل را مشاهده کنیم.

در قسمت خلاصه عملکرد در این بخش می توانیم به صورت خلاصه عملکرد و برنامه را در روز قبل، ماه جاری، فصل جاری، سال جاری و سال قبل مشاهده کنیم. به عنوان مثال در ماه جاری عملکرد 51 میلیون تنی داشتیم که هدف 98 میلیون تن بوده و درصد تحقق منفی 47 درصد می باشد.