راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا

Sayna ITS

ریلی ، جاده ای ، ترکیبی و کانتینری

بازرگانی حمل و نقل

ارتباط یکپارچه با مالی و بازرگانی و نگهداری و تعمیرات

مدیریت نگهداری و تعمیرات

مدیریت تعمیرگاه و خدمات پس از فروش

مدیریت دارایی فیزیکی

Sayna CMMS

Maintenance

KPI

EM

PM

MTTR

MTBF

QC

شرکت مهندسی ساینا سیستم تولید کننده بسته های نرم افزاری

گروه محصولات

نرم افزار مدیریت حمل و نقل ترکیبی

مدیریت اطلاعات و فرایندهای لجستیک و زنجیره تامین سازمان ها

مدیریت اطلاعات و فرایندهای خرید ، قراردادها و انبارداری

راهکار شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش

مدیریت اطلاعات و فرایندهای نگهداری تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات

مدیریت اطلاعات و فرایندهای فروش ، پشتیبانی و خدمات پس از فروش

نرم افزار حسابداری

مدیریت اطلاعات و فرایندهای مالی ، حسابداری ، دریافت و پرداخت و مدیریت بودجه

مدیریت اطلاعات نرم افزاری و فرایندهای سیستمی

شرکت مهندسی ساینا سیستم ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه نرم افزاری

راهکارهای نرم افزاری

مدیریت اطلاعات و فرآیندهای لجستیک و زنجیره تامین شرکت ها و سازمان ها شامل کارخانجات، معادن، شرکت های بازرگانی و …

نرم افزار حمل و نقل ریلی - مدیریت واگن - نرم افزار حمل و نقل ریلی - راهکار یکپارچه Sayna ITS

مدیریت فرآیندهای عملیاتی شرکت های حمل و نقل ریلی ، فروش خدمات حمل و نقل، تدارکات و لجستیک، نگهداری و تعمیرات و هوش تجاری

نرم افزار حمل و نقل جاده ای

مدیریت فرآیندهای عملیاتی شرکت های حمل و نقل جاده ای ، فروش خدمات حمل و نقل، تدارکات و لجستیک، نگهداری و تعمیرات و هوش تجاری

مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات شرکت ها و سازمان ها در صنایع مختلف

راهکار شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش

مدیریت اطلاعات و فرآیندهای فروش خدمات تعمیرگاهی، خدمات پس از فروش، تدارکات و لجستیک و فروش قطعات یدکی

نرم افزار حسابداری

مدیریت تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات شرکت های زیرمجموعه و شعب، صورت های مالی و بودجه هلدینگی و هوش تجاری

درباره ما

ابزارهای برنامه نویسی

استفاده از آخرین ابزارهای برنامه نویسی دنیا

شورای عالی انفورماتیک

دارای رتبه 4 در 3 رسته تولید ، پشتیبانی و استقرار نرم افزار در شورای عالی انفورماتیک

نظام صنفی رایانه ای کشور

عضویت در نظام صنفی رایانه ای کشور از سال 1388

لایسنس نامحدود

ارائه لایسنس نامحدود نرم افزارها

13 سال سابقه

13 سال سابقه تولید و استقرار سیستم های یکپارچه مدیریتی

خدمات پشتیبانی

ارائه خدمات پشتیبانی آنلاین کاربران مشتری

آخرین پروژه ها

مشتریان