گروه محصولات مالی و حسابداری

این گروه از محصولات جهت مدیریت اطلاعات و فرایندهای مالی و حسابداری یک شرکت و سازمان می باشد. کلیه نرم افزارهای این گروه ، دارای قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بوده و در ارتباط کامل با یکدیگر هستند . به شکلی که واحد مالی یک سازمان می تواند کلیه فرایندهای مربوط به ثبت و صدور اسناد مالی مربوط به پرداخت ها ، خرید و فروش و قراردادهای سازمان را به شکل یکپارچه مدیریت و کنترل نماید.

جهت مشاهده قابلیت های هر نرم افزار ، بر روی آن کلیک کنید .