گروه محصولات فروش و خدمات پس از فروش

این گروه از محصولات جهت مدیریت اطلاعات و فرایندهای فروش یک شرکت و سازمان می باشد. کلیه نرم افزارهای این گروه ، دارای قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بوده و در ارتباط کامل با یکدیگر هستند . به شکلی که واحد فروش یک سازمان می تواند کلیه فرایندهای مربوط به فروش محصول و خدمات ، پشتیبانی ، قراردادهای فروش و خدمات پس از فروش را به شکل یکپارچه مدیریت و کنترل نماید.

جهت مشاهده قابلیت های هر نرم افزار ، بر روی آن کلیک کنید .