راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا

Sayna ITS

ریلی ، جاده ای ، ترکیبی و کانتینری

بازرگانی حمل و نقل

ارتباط یکپارچه با مالی و بازرگانی و نگهداری و تعمیرات

گروه محصولات حمل و نقل

نرم افزارهای حمل و نقل

این گروه از محصولات جهت مدیریت اطلاعات و فرایندهای حمل و نقل در یک شرکت صاحب کالا ( کارخانجات ، معادن و … ) و یا شرکت حمل و نقلی ( جاده ای ، ریلی ، ترکیبی و … ) می باشد. کلیه نرم افزارهای این گروه ، دارای قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بوده و در ارتباط کامل با یکدیگر هستند

جهت مشاهده قابلیت های هر نرم افزار ، بر روی آن کلیک کنید .