جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

ماژول برنامه ریزی حمل

ماژول برنامه ریزی حمل در این ماژول از راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا می پردازیم به نحوه برنامه ریزی یا تعیین برنامه های حمل و کنترل آن با عملکرد. برنامه ریزی حمل هم برای شرکت های حمل و نقل و هم برای صاحبان کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تعیین شود [...]