راهکار یکپارچه مدیریت شرکت ها و مراکز تعمیراتی و خدمات پس از فروش

Sayna WorkShop Management

مدیریت تعمیرگاه ها و گروه های تعمیراتی

فروش خدمات و قطعات

داشبوردهای مدیریتی و هوش تجاری

مالی و بازرگانی

راهکار شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش

معرفی سیستم

نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات نقش بسیار مهمی در افزایش طول عمر و راندمان آنها و کاهش هزینه صنایع و شهروندان دارد. از آنجایی که در بسیاری از موارد نگهداری و تعمیرات نیاز به سطح بالایی از تخصص و ابزارها می باشد و تامین آن برای کلیه سازمان ها و اشخاص میسر نمی باشد، لذا شرکت ها و یا مراکزی ایجاد گردیده که با تامین نیروی متخصص و ابزارهای مناسب، به سایر سازمان ها و یا اشخاص خدمات نگهداری و تعمیرات ارائه می نمایند.

همچنین از آنجایی که از دیدگاه مشتری  ارائه خدمات پس از فروش مطلوب بسیار مهم بوده و حتی اولویت آن از قیمت محصول نیز بالاتر می باشد، بسیاری از مراکز تولیدی و یا بازرگانی جهت کسب رضایت مشتریان خود و همچنین کسب درآمد بیشتر، اقدام به ایجاد مراکز خدمات پس از فروش نموده اند.

شرکت مهندسی ساینا سیستم با تکیه بر بیش از یک دهه تجربه در زمینه ارائه نرم افزارهای تخصصی در حوزه های نگهداری و تعمیرات، مالی و بازرگانی و همکاری با صنایع مختلف، اقدام به ارائه راهکار یکپارچه شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش نموده است.

راهکار شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش

شمای کلی راهکار شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش

1.مدیریت خدمات تعمیراتی

1.1. ماژول مدیریت اطلاعات تجهیزات (Asset Management)

 • کلاس تجهیزات
 • گروه تجهیزات (مدل تجهیزات)
 • درختواره اجزای گروه تجهیزات (BOM)
 • تجهیزات
 • مدیریت اجزای تجهیزات
 • ساختار درختی تجهیزات (Asset Taxonomy)

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت ماشین آلات و تجهیزات

1.2. ماژول درخواست کار و اعلام خرابی

 • امکان تعریف انواع درخواست کار
 • امکان تعریف کدینگ خرابی بر اساس گروه تجهیزات
 • امکان ثبت درخواست کارهای تعمیراتی توسط پرسنل بهره بردار بر اساس سطوح دسترسی
 • امکان ثبت اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل بهره بردار بر اساس سطوح دسترسی
 • امکان صدور دستور کار تعمیراتی بر اساس درخواست کار و یا اعلام خرابی‌ و تعیین کارت فعالیت و ارجا به واحد های تعمیراتی
 • امکان ثبت فعالیت های انجام شده و قطعات مصرف شده بر اساس درخواست کار یا اعلام خرابی و محاسبه هزینه های مربوطه
 • امکان ثبت نحوه کشف خرابی و علائم خرابی، کد خرابی ، علل خرابی و تجزیه و تحلیل خرابی (RCFA)
 • گزارشات و شاخصه‌ای مربوط به درخواست کارها و اعلام خرابی

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت خرابی ها ( تعمیرات اضطراری EM )

1.3. ماژول مدیریت دستورکار (Work Order)

 • کارت فعالیت استاندارد (Standard Job Card)
 • اطلاعات اصلی دستورکار
 • کارت فعالیتJob Card
 • اعلام خرابی ها و درخواست کارها
 • قطعات ملزم به تعویض
 • درخواست کالا از انبار
 • قطعات مصرفی
 • قطعات دمونتاژ شده (مدیریت داغی)
 • فعالیت ها
 • چک لیست بازرسی  و پایش وضعیت
 • دستورکارهای زیرمجموعه
 • ضمایم و تصاویر

اطلاعات بیشتر در صفحه دستورکارها (Work Order)

1.4. ماژول پذیرش

در صورتی که ارائه خدمات تعمیراتی در محل تعمیرگاه انجام شود تجهیز به تعمیرگاه منتقل می گردد . قبل از ورود باید پذیرش تجهیز انجام گیرد. در این ماژول مکانات زیر موجود می باشد:

 • امکان ثبت اطلاعات سریال تجهیز، مالک، تاریخ و سریال پزیرش، تعمیرگاه و تحویل دهنده
 • امکان ثبت اطلاعات کارکرد تجهیز
 • امکان مشاهده سوابق خرابی ها و درخواست های ثبت شده و نجام نشده بر روی تجهیز
 • امکان ثبت خرابی و درخواست های کار جدید روی تجهیز
 • امکان ارجای دستور کارهای مختلف به واحدهای تعمیراتی و تعیین کارت فعالیت (JobCard) هر واحد تعمیراتی
 • امکان مشاهده وضعیت دستورکارهای واحدهای مختلف و درصد پیشرفت کار و وضعیت دستور کار در پرونده پذیرش
 • امکان ثبت پایان کار و تحویل تجهیز به مالک مربوطه

اطلاعات بیشتر در صفحه ماژول پذیرش

1.5. ماژول مدیریت قطعات یدکی

 • مصرف مستقیم قطعات یدکی
 • مصرف قطعات یدکی از انبار
 • مصرف قطعات یدکی از انبار امانی کارفرما

نکته: در این حالت باید سیسم انبار و حسابداری انبار مستقر شده باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر با سیستم انبار و حسابداری انبار مراجعه نماید.

 • مصرف مستقیم قطعات یدکی از انبار پای کار
 • ثبت مصرف قطعات از صورت وضعیت های پیمانکاران تعمیراتی
 • ثبت مصرف قطعات یدکی از روی تجهیز دیگر
 • مدیریت قطعات داغی

اطلاعات بیشتر در صفحه ماژول مدیریت قطعات یدکی

1.6. ماژول گارانتی

مدیریت گارانتی و خدمات پس از فروش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و می‌تواند در کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نقش به سزایی داشته باشد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا امکان ثبت و کنترل زمان گارانتی ماشین‌آلات، قطعات یدکی و خدمات دریافت شده از پیمانکاران وجود دارد.

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت گارانتی

1.7. ماژول مدیریت منابع انسانی

 • امکان تعریف پرسنل تعمیراتی با تخصص‌ها متفاوت
 • امکان تعریف گروه‌های تعمیراتی مختلف و اختصاص پرسنل به آن‌ها
 • امکان ارجاع دستور کارها به پرسنل یا گروه‌های تعمیراتی
 • امکان ثبت فعالیت‌های انجام‌شده توسط پرسنل تعمیراتی در هر تعمیر به تفضیل نفر ساعت و محاسبه هزینه‌های مربوطه
 • گزارشات کامل به تفکیک پرسنل یا اکیپ‌های تعمیراتی (گزارشات ساعات کارکرد پرسنل – هزینه کارکرد، میانگین کارکرد هر پرسنل در هر فعالیت و …).

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت منابع انسانی 

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی - سیستم مدیریت خرید - خرید و تدارکات

 1.8. ماژول خرید خدمات و قطعات تعمیراتی و مدیریت پیمانکاران

 • امکان تعریف پیمانکاران تعمیراتی
 • امکان ارجاع دستورکارها به پیمانکاران
 • تعریف و کنترل انبارهای امانی شرکت نزد پیمانکاران و کنترل داغی نزد پیمانکاران
 • امکان تخصیص حساب کاربری به پیمانکاران تعمیراتی جهت مشاهده دستورکارها و ثبت اطلاعات به‌صورت مستقیم در سیستم.
 • امکان تعریف حدود دسترسی شرکت‌های عضو مجموعه یا پیمانکاران در محدوده گروه ماشین‌آلات و انواع تعمیرات
 • تعیین تعرفه فروش خدمات و قطعات بر اساس مشتری
 • مدیریت قراردادهای فروش خدمات تعمیراتی
 • ثبت صورتحساب‌های خرید خدمات و قطعات
 • محاسبه قیمت تمام‌شده تعمیرات انجام‌شده توسط پیمانکاران (صورت‌حساب + قیمت قطعات مصرفی از انبار امانی)

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت خرید خدمات و مدیریت پیمانکاران

1.9. مدیریت فروش قطعات و خدمات تعمیراتی

فرآیند فروش خدمات و قطعات تعمیراتی تا حدود زیادی با فرآیند فروش کالا و سایر خدمات متفاوت می باشد. در این کسب و کار پس از پذیرش و انجام فعالیت ها و مصرف قطعات مورد نیاز بر روی تجهیزات، صورت حساب مربوطه به صورت موردی برای هر تجهیز و یا به صورت دوره ای برای مشتریان قراردادی صادر می گردد. فروش صورت حساب بر اساس قطعه، خدمات و یا نوع کارهای تعمیراتی که بسته ای از خدمات و قطعات می باشند(مانند سرویس شصت هزار) می باشند. در نرم افزار ساینا امکانات و ابزارهای مناسبی برای مدیریت فروش خدمات تعمیراتی و قطعات در نظر گرفته شده است:

 • تعریف تعرفه عمومی فروش خدمات و قطعات

در این بخش امکان تعریف تعرفه های کلی برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن،  تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همچنین نرخ فروش قطعات یدکی وجود دارد.

 • تعیین تعرفه فروش خدمات و قطعات بر اساس مشتری

در این بخش امکان تعریف تعرفه برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن،  تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همچنین نرخ فروش قطعات یدکی برای مشتری خاص وجود دارد.

 • مدیریت قراردادهای فروش خدمات تعمیراتی

در صورتی که فروش خدمات تعمیراتی و قطعات بر اساس قرارداد باشد، ارتباط یکپارچه بین سیستم مدیریت تعمیرات و مدیریت قراردادهای خرید و فروش ساینا فراهم گردیده و امکاناتی جهت تعیین تعرفه های مربوطه وجود دارد. در این بخش امکان تعریف تعرفه برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن،  تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همچنین نرخ فروش قطعات یدکی برای قرارداد وجود دارد.

شایان ذکر است در این صورت باید نرم افزار مدیریت قراردادهای خرید و فروش ساینا تهیه شده باشد.

 • صدور صورت حساب های فروش خدمات و قطعات

امکان صدور صورت حساب فروش به صورت دستی و یا به صورت اتوماتیک بر اساس قراردادها و یا تعرفه های تعیین شده وجود دارد. در این سیستم امکان صدور صورت حساب به تفکیک دستور کار تعمیراتی و یا به صورت دوره ای برای چندین دستور کار مشتری وجود دارد. همچنین امکان صدور چندین صورت حساب برای یک دستور کار (تعمیرات اساسی و زمان بر یک تجهیز) وجود دارد.

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت فروش قطعات و خدمات تعمیرات

1.10. ماژول مدیریت آرشیو مستندات فنی و ضمائم

 • امکان دسته‌بندی ضمائم در گروه‌ها و ماهیت‌های مختلف.
 • امکان ثبت مستندات بر روی انواع ماشین‌آلات و قطعات، سریال ماشین‌آلات و قطعات، فعالیت‌ها، چک لیست‌های کیفی و … به‌صورت متمرکز
 • امکان تعیین سطوح دسترسی بر روی انواع مستندات
 • امکان مشاهده مستندات به‌صورت آنلاین و یا دانلود آن‌ها برای کاربران مجاز

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت ضمائم و مستندات

2. مدیریت نگهداری تجهیزات

در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها قراردادهای برون سپاری خدمات تعمیرات شامل کلیه فرآیندهای نگهداری و تعمیرات می باشد. از این رو شرکت های ارائه دهنده خدمات تعمیراتی باید بتوانند علاوه بر انجام تعمیرات، فعالیت ها و خدمات مربوط به نگهداری از تجهیزانت مشتریان خود را نیز شامل برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه، چک لیست های بازرسی و پایش وضعیت و … را انجام دهند. در نرم افزار یکپارچه شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش ساینا امکانات و ابزارهای مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

2.1. ماژول برنامه ریزی تعمیرات

 • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس زمان‌بندی
 • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس کارکرد
 • مدیریت دستور کارهای برنامه‌ریزی‌شده

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

2.2. ماژول کنترل طول عمر قطعات

 • امکان ثبت طول عمر قطعات

امکان مشخص کرن طول عمر هر قطعه را بر اساس واحدهای زمانی خاص و یا کارکرد در ساختار BOM هر تجهیز . در این صورت سیستم به‌صورت اتوماتیک بعد از گذشت زمان یا کارکرد موردنظر، از زمان مونتاژ قطعه روی آن دستگاه، در اولین دستور کار اجراشده آلارم داده و لیست قطعاتی را که ملزم به تعویض می‌باشند تعیین می‌نماید.

 • امکان بررسی و تمدید طول عمر قطعات منقضی

هنگامی‌که سیستم در دستور کار تعمیراتی لیست قطعات ملزم به تعویض را بر اساس طول عمر تعیین‌شده تعیین می‌کند، درصورتی‌که بعد از بررسی و انجام آزمایش‌ها مشخص گردد که هنوز قابل می‌باشند، امکان تمدید طول عمر قطعات و ثبت مستندات آن وجود دارد.

اطلاعات بیشتر در صفحه ماژول کنترل عمر قطعات

2.3. ماژول مدیریت بازرسی و پایش وضعیت

 • امکان تعریف چک لیست‌های کیفی به ازای انواع ماشین‌آلات و تجهیزات
 • امکان تعیین کنترل کیفی‌های موردنیاز به ازای هر نوع تعمیر، سرویس یا بازدید در سطوح مختلف
 • ثبت چک لیست‌های کنترل کیفی در دستور کارهای تعمیراتی
 • ایجاد چک لیست‌های کنترل کیفی

اطلاعات بیشتر در صفحه نگهداری و تعمیرات CBM

2.4. ماژول مدیریت بیمه و سوانح

امروزه کمتر سازمانی وجود دارد که ماشین‌آلات و تجهیزات خود را زیرپوشش بیمه قرار ندهد و دیده می‌شود در مواقعی اگر زمان بیمه ماشین‌آلات گذشته باشد، از بهره‌برداری از آن ماشین اجتناب خواهد کرد. ازاین‌رو مدیریت و کنترل آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا امکانات ویژه‌ای در این خصوص وجود دارد:

 • مدیریت قراردادهای بیمه کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی شامل ماشین‌آلات بیمه‌شده، سقف تعهدات و ثبت تصاویر و ضمائم مربوطه.
 • مدیریت خسارت ماشین‌آلات بیمه‌شده و تعیین مبلغ خسارت و پرداخت‌های انجام‌شده به همراه ثبت مدارک، تصاویر و مستندات مربوطه.
 • امکان بررسی تاریخ پایان قراردادهای بیمه جهت پیگیری تمدید آن.

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت بیمه و سوانح

2.5. ماژول مدیریت کارکرد ماشین‌آلات

یکی از مهم‌ترین عوامل در برنامه‌ریزی تعمیرات پیشگیرانه و همچنین بررسی کیفیت تعمیرات انجام‌شده و قطعات مصرفی، مدیریت کارکرد ماشین‌آلات و تجهیزات می‌باشد. برخی از امکانات سیستم در این بخش عبارت‌اند از:

 • تعریف انواع کارکرد ماشین‌آلات (کیلومتراژ، ساعت کارکرد، ضربه و …)
 • تعریف انواع میتر و تخصیص آن به ماشین‌آلات و تجهیزات.
 • تعیین انواع کارکرد ملزم به دریافت در دستور کارهای تعمیراتی بر اساس انواع تعمیر و سرویس.
 • ثبت کارکرد ماشین‌آلات بر اساس میتر.
 • ثبت کارکرد ماشین‌آلات به‌صورت دستی.
 • دریافت کارکرد ماشین‌آلات از سایر سیستم‌ها.

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت کارکرد ماشین آلات

2.6. ماژول مدیریت سوخت و انرژی تجهیرات

 • امکان تعریف انواع سوخت
 • امکان تعیین نوع سوخت گروه ماشین آلات و تعیین میانگین، حداقل و حداکثر مصرف
 • امکان ثبت مصرف سوخت برای هر تجهیز
 • امکان ثبت کارکرد در هنگام سوخت گیری
 • گزارش کنترل مصرف سوخت تجهیزات بر اساس واحد کارکرد
 • گزارش تجهیزات پر مصرف و کم مصرف

اطلاعات بیشتر در صفحه مدیریت مصرف سوخت تجهیزات

2.7. ماژول تحویل و تحول

 • تعریف پارامترهای تحویل برای گروه های تجهیزات
 • ثبت اطلاعات پارامترهای مربوطه هنگام تحویل و تحول تجهیزات
 • امکان ثبت تصاویر و سایر مستندات تحویل و تحول تجهیزات
 • امکان تحول تجهیز از یک بهره بردار به بهره بردار دیگر و یا محل استقرار به محل دیگر

اطلاعات بیشتر در صفحه ماژول مدیریت تحویل و تحول

نرم افزار مدیریت فروش

نرم افزار مدیریت فروش

نرم افزار مدیریت فروش ساینا قادر است عملیات فروش خدمات و کالاهای سازمان را به صورت یکپارچه مدیریت نماید. این نرم افزار از طریق ارتباط با سایر سیستم ها نظیر سیستم حمل و نقل ، تعمیرت و سایر سیستم ها کلیه فاکتورهای مربوط به صورت وضعیت های فروش از جمله صورت وضعیت های فروش خدمات و قطعات تعمیراتی را دریافت نموده و امکان ثبت فاکتور فروش برای سایر کالاها و خدمات سازمان نیز فراهم می سازد.
جهت مشاهده امکانات کامل نرم افزار مدیریت فروش ساینا به لینک زیر مراجعه نمایی

 •  ارتباط با سیستم حمل و نقل و نگهداری تعمیرات
 • دریافت کلیه فاکتورهای مربوط به صورت وضعیت های فروش
 • ثبت فاکتور فروش برای سایر کالاها و خدمات سازمان

جهت مشاهده امکانات کامل نرم افزار مدیریت فروش ساینا اینجا کلیک کنید.

نرم افزار انبار و حسابداری انبار

در شرکت های تعمیراتی مدیریت انبار قطعات یدکی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در راهکار یکپارچه شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش ساینا ارتباط یکپارچه با  نرم افزار انبار و حسابداری انبار پیش بینی شده است. برخی از  امکانات و ابزارهای ویژه ای در این حوزه به شرح زیر می باشد:

 • ارتباط کامل قطعات یدکی با کالاهای انباری:

این امکان به یکپارچه شدن سیستم و تفاهم در زبان فنی و انبار کمک نموده به‌گونه‌ای که کنترل موجودی و مصرف کالاهای انبار از سمت سیستم نگهداری و تعمیرات امکان‌پذیر باشد. این امکان به کاربر فنی این اجازه را می‌دهد تا گزارشات انبار را بر اساس گزارشات نگهداری و تعمیرات استفاده نمایند.

 • صدور درخواست از روی دستور کار تعمیراتی

یکپارچگی با نرم‌افزار انبار این امکان را به وجود می‌آورد تا به محض ایجاد دستور کار تعمیراتی، مرکز هزینه‌ای به‌صورت خودکار در سیستم ایجاد گردد و کاربر سیستم تعمیرات بتواند به از روی دستور کار درخواست کالا را با اعمال کنترل‌های لازم و با استفاده از ابزارهای مناسب صادر نماید. درخواست ایجادشده به مرکز تعمیرات صادرشده و پس از صدور حواله، اقلام درخواست شده نیز به همان مرکز حواله شده و به‌صورت خودکار در لیست قطعات مصرفی آن دستور کار قرار می‌گیرد و پس از قیمت گزاری حواله توسط حسابداری انبار، هزینه قطعات مصرفی دستور کار به‌صورت خودکار تعیین می‌گردد.

 • مدیریت انبارهای داغی و بازسازی

در سیستم انبار امکان تعریف انواع انبارها داغی و کنترل موجودی داغی و سیکل بازسازی را فراهم می‌آورد.

 • صدور اتوماتیک اسناد

سیستم ساینا قادر به تولید اسناد انباری متقارن با عملیات تعمیراتی به‌صورت خودکار است. به این صورت که با عملیات درخواست کالای تعمیراتی، ثبت داغی، شروع و اتمام دستور کارهای بازسازی اسناد انباری مناسب صادر خواهند شد.

 • یکپارچگی کنترل سریالی

یکی از موارد بااهمیت در سیستم‌های نگهداری و تعمیرات کنترل کالاهای سریالی می‌باشد. یکپارچگی سریال قطعات در دو سیستم امکان ردیابی قطعات سریالی در انبارهای مختلف را فراهم می‌سازد.

جهت مشاهده امکانات کامل نرم افزار انبار و حسابداری انبار  اینجا کلیک کنید.

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی - سیستم مدیریت خرید - خرید و تدارکات

خرید و تدارکات داخلی

مدیریت بهینه فرآیند خرید قطعات و خدمات در شرکت های تعمیراتی می تواند در کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و همچنین کیفیت قطعات مصرف شده بر روی تجهیزات مشتری تاثیر زیادی داشته باشد. در راهکار یکپارچه شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش ساینا ارتباط یکپارچه با سیستم مدیریت خرید و تدارکات داخلی وجود دارد. برخی از امکانات کلی آن به شرح زیر می باشد.

 • اطلاعات پایه خرید
 • مدیریت اطلاعات تامین کنندگان
 • درخواست خرید
 • سفارش خرید
 • استعلام و مناقصات
 • مدیریت دستور خرید
 • مدیریت فاکتور خرید
 • مدیریت کنترل کیفی

جهت مشاهده امکانات و ویژگی های کامل نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات داخلی  اینجا کلیک کنید.

 نرم افزار مدیریت قراردادها

در بسیاری از شرکت های تعمیراتی خرید و فروش خدمات تعمیراتی بر اساس قرارداد می باشد. از این رو مدیریت قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. راهکار یکپارچه شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش ساینا با نرم افزار مدیریت قراردادهای این شرکت ارتباط یکپارچه داشته و امکان مدیریت یکپارچه کلیه قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات سازمان وجود دارد. برخی از امکانات آن عبارتند از

 • اطلاعات قرارداد
 • مدیریت تضامین
 • مدیریت صورت حساب های قرارداد
 • مدیریت صورت وضعیت های خرید و فروش
 • اطلاعات قرارداد
 • مدیریت تضامین
 • مدیریت صورت حساب های قرارداد
 • مدیریت صورت وضعیت های خرید و فروش

جهت مشاهده لیست کامل امکانات  نرم افزار مدیریت قراردادها اینجا کلیک کنید.

نرم افزار مدیریت قراردادها

 امنیت و مدیریت کاربران

 • امکان تعریف نقش‌های کاربری به‌صورت درختی و نامحدود
 • امکان تعریف کاربران سیستم و تخصیص یک و یا چند نقش به کاربر
 • امکان تعریف کدهای دسترسی در هر زیرسیستم در گروه‌های مختلف
 • امکان تعیین دسترسی در سطح فرم، عملیات و یا داده‌های سیستم
 • امکان تفویض دسترسی یک کاربر به کاربر دیگر در دوره
 • امکان اختصاص دسترسی‌های مختلف به نقش‌های سازمانی
 • امکان اختصاص دسترسی‌های مختلف به کاربر
 • ثبت کلیه ورود و خروج کاربران به سیستم
 • ثبت لاگ کلیه عملیات انجام‌شده توسط کاربر در سیستم

برای دریافت مشاوره رایگان نرم افزار مدیریت شرکت های تعمیراتی و خدمات پس از فروش با کارشناسان ما تماس بگیرید

۰۳۱۳۶۲۶۱۸۶۳ داخلی ۲۰ و ۲۲ – تلفن همراه : ۰۹۱۹۶۹۴۹۴۱۶

برای دریافت آخرین تغییرات و مشخصات نرم افزار  فرم روبرو را تکمیل و ارسال فرمایید

فرم تماس

1 + 2 = ?