نرم افزار مدیریت پیمان

نرم افزار مدیریت قراردادها و صوت وضعیت ها

در صنایعی که ماهیت آنها صنعتی خدماتی می باشد بیشتر فعالیت های خرید و فروش در بخش خدمات بوده و بر اساس قرارداد انجام می گردد. از این رو مدیریت قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. کلیه نرم افزارهای مالی و بازرگانی ساینا با نرم افزار قرارداد این شرکت ارتباط یکپارچه داشته و امکان مدیریت یکپارچه کلیه قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات سازمان شامل قراردادهای حمل، اجاره ، کارگزاری، نگهداری و تعمیرات و … وجود دارد.

نرم افزار مدیریت قراردادها

نرم افزار مدیریت قراردادها ساینا

ویژگی ها

ارتباط با حسابداری و مالی

ارتباط یکپارچه سیستم انبارداری ساینا با سیستم های مالی و حسابداری امکان صدور فاکتور از روی قرارداد و چک کردن عناوین و تعداد اقلام قابل محاسبه در قرارداد ، محاسبه تراز مالی ، پیشرفت ریالی و فیزیکی و … را به مدیران بازرگانی و مالی شرکت ارائه می نماید.

تحت وب

نرم افزار مدیریت قراردادها  یک نرم افزار مدیریت پیمان تحت وب می باشد که به سادگی بر روی سرور شرکت مشتری نصب شده و بر روی انواع مرورگرها بر بستر شبکه داخلی و یا اینترنت با وارد کردن آی پی اختصاصی قابل دسترسی خواهد بود.

ارتباط با خرید و فروش

ارتباط یکپارچه نرم افزار قراردادها  با نرم افزارهای مدیریت فروش و مدیریت خرید ( تدارکات داخلی ) امکان ثبت صورت وضعیت خرید و فروش کالا و خدمات ، صدور فاکتور فروش و خرید بر اساس قرارداد بر اساس سطح دسترسی کاربر را مهیا می سازد.

ارتباط با نگهداری و تعمیرات

نرم افزار مدیریت قراردادها با ارتباط یکپارچه با نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا ، قابلیت ارتباط یکپارچه عناوین قراردادها ، تعرفه ها ، صورت وضعیت های خرید و فروش ، خدمات پیشگیرانه و کلیه آیتم های قرارداد تعمیرات را دارد.