نرم افزار مدیریت فروش

Sayna Sales Management System

نرم افزار فروش ساینا قادر است عملیات فروش خدمات و کالاهای سازمان را به صورت یکپارچه مدیریت نماید. این نرم افزار از طریق ارتباط با سایر سیستم ها نظیر سیستم حمل و نقل و نرم افزار نگهداری و تعمیرات کلیه فاکتورهای مربوط به صورت وضعیت های فروش را دریافت نموده و امکان ثبت فاکتور فروش برای سایر کالاها و خدمات سازمان نیز فراهم می سازد.

نرم افزار مدیریت فروش

نرم افزار مدیریت فروش ساینا

ویژگی ها

ارتباط با حسابداری و مالی

ارتباط یکپارچه سیستم فروش ساینا با سیستم های مالی و حسابداری امکان یکپارچه صدور اسناد مالی و چک کردن اقلام فاکتور با قرارداد و صورت وضعیت را به مدیران مالی شرکت ارائه می نماید.

تحت وب

نرم افزار فروش ساینا یک نرم افزار مدیریت فروش تحت وب می باشد که به سادگی بر روی سرور شرکت مشتری نصب شده و بر روی انواع مرورگرها بر بستر شبکه داخلی و یا اینترنت با وارد کردن آی پی اختصاصی قابل دسترسی خواهد بود.

ارتباط با نرم افزارهای  انبار و  قراردادها

ارتباط یکپارچه نرم افزار فروش ساینا با نرم افزار مدیریت قراردادها و انبار ، امکان صدور درخواست پیش فاکتور ، صدور فاکتور فروش و  بر اساس کالای انبار و یا خدمات از روی اقلام قراردادها را مهیا می سازد.

ارتباط با نگهداری و تعمیرات

نرم افزار فروش ساینا با ارتباط یکپارچه با نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا  قابلیت ارتباط یکپارچه صورت وضعیت های فروش قطعات و خدمات تعمیراتی و صدور فاکتور فروش از روی دستورکار تعمیراتی را دارد.