نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات داخلی

خرید و تدارکات یکی از بخش های مهم هر شرکت دولتی یا خصوصی است که  وظیفه آن تهیه کالا و خدمات مورد نیاز سازمان است و همواره باید در تعامل دائم با بخش های مالی، انبار، پرسنلی، تولید، نگهداری و تعمیرات و … باشد. لذا مدیریت و کنترل بر فرایندهای داخلی این واحد از سازمان نیازمند ابزارهای هوشمند و دقیقی مانند نرم افزار خرید و تدارکات است تا بتوان علاوه بر کنترل فعالیت های جاری تدارکات سازمان، با بررسی وضعیت سازمان در گذشته ، بتوان پیش بینی خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز سازان در اینده را نیز انجام داد.

نرم افزار خرید و تدارکات ساینا ابزاری دقیق و کارآمد است تا سازمان بتواند فعالیت های واحد خرید و تدارکات خود را مدیریت و کنترل نمای

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی - سیستم مدیریت خرید - خرید و تدارکات

نرم افزار مدیریت خرید ساینا

ویژگی ها

ارتباط با حسابداری و مالی

ارتباط یکپارچه سیستم خرید ساینا با سیستم های مالی و حسابداری امکان یکپارچه صدور اسناد مالی و چک کردن اقلام فاکتور با قرارداد و صورت وضعیت را به مدیران مالی شرکت ارائه می نماید.

تحت وب

نرم افزار فروش ساینا یک نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات داخلی تحت وب می باشد که به سادگی بر روی سرور شرکت مشتری نصب شده و بر روی انواع مرورگرها بر بستر شبکه داخلی و یا اینترنت با وارد کردن آی پی اختصاصی قابل دسترسی خواهد بود.

ارتباط با نرم افزارهای  انبار و  قراردادها

ارتباط یکپارچه نرم افزار خرید ساینا با نرم افزار مدیریت قراردادها و انبار ، امکان صدور درخواست خرید بر اساس کالای انبار و یا خدمات از روی اقلام قراردادها را مهیا می سازد.

ارتباط با نگهداری و تعمیرات

نرم افزار خرید ساینا با ارتباط یکپارچه با نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات Sayna CMMS قابلیت ارتباط یکپارچه صورت وضعیت های خرید قطعات و خدمات تعمیراتی و تایید فاکتور از روی دستورکار تعمیراتی را دارد.