راهکار یکپارچه مدیریت هلدینگ

Financial Management in Holding Company

دریافت و تجمیع اطلاعات مالی شرکت های تابعه

تهیه صورت های مالی شرکت های تابعه و تجمیعی هلدینگ

کنترل بودجه شرکت های تابعه و هلدینگ

هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی

راهکار مالی هلدینگ

مدیریت تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات شرکت های زیرمجموعه و شعب، صورت های مالی و بودجه هلدینگی و هوش تجاری

معرفی

هلدینگ‌ یا شرکت مادر  (Parent Corporate) شرکت‌ بزرگی است که در رأس شرکت‌های زیرمجموعه قرار گرفته و آن‌ها را مدیریت می کند. در واقع هلدینگ با دارا بودن بیشترین سهام، وظیفه مدیریت و کنترل شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد از این رو مدیریت چنین شرکتی سخت و دشوار است , تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیر علاوه بر تأثیر بر شرکت‌های تابعه، اثر مستقیمی بر خود هلدینگ و آینده آن خواهد داشت.

برخی از چالش های هلدینگ در مدیریت شرکت های تابعه به شرح زیر می باشد:

 • عدم وجود فرآیند استاندارد در جمع آوری اطلاعات شرکت های تابعه
 • استقرار نرم افزارهای مالی متفاوت و ساختار کدینگ مختلف در شرکت های تابعه
 • تاخیر در دریافت گزارشات شرکت های تابعه و نیاز به پیگیری زیاد از طرف هلدینگ
 • ارائه گزارشات در فایل های و فرمت های جداگانه و تجمیع آن توسط کاربر و خطای زیاد
 • عدم وجود ساختاری منسجم جهت تهیه صورت های مالی شرکت ها و هلدینگ با امکان پیگیری سوابق اطلاعات و طبقه بندی حساب ها
 • عدم امکان آنالیز بر روی سوابق اطلاعات و شاخص ها
 • عدم وجود ساختار هماهنگ بودجه و عدم امکان تجمیع و پایش آن
 • عدم ثبت سوابق و اطلاعات مربوط به طبقه بندی حساب ها و گزارش گیری آن
 • عدم امکان دسترسی به اطلاعات بازار(بورس) و برسی رفتار ارزش بازار بر اساس صورتهای مالی
 • عدم امکان برآورد لحظه ای ارزش بازار برای شرکت های غیر بورسی بر اساس شاخص های صنعت
 • دستکاری و تقلب عامدانه مدیران شرکت های تابعه در گزارشات و صورت های مالی و عدم تشخیص بسیاری از موارد از طریق روش های حسابرسی معمول

شرکت مهندسی ساینا سیستم با ارائه راهکار یکپارچه مدیریت هلدینگ از طریق جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا، اطلاعات مالی شرکت های تابعه را تجمیع نموده و ابزار مناسب را در راستای تهیه صورت های مالی و کنترل بودجه شرکت های تابعه و هلدینگ در اختیار مجموعه قرار می دهد.

همچنین با استفاده از ابزار هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی، مدیران هلدینگ و شرکت های تابعه به صورت آنلاین از آخرین وضعیت شاخص های مالی و عملکردی مجموعه آگاه شده و قادر به اتخاذ تصمیمات مناسب می باشند.