تحقق نظام یکپارچه نظارت بر نگهداری و تعمیرات واگن

تحقق نظام یکپارچه نظارت بر نگهداری و تعمیرات واگن

 تین‌نیوز| ایجاد تغییر در نظام نگهداری و تعمیر واگن طرح جامعی است که شرکت راه‌آهن  نوید اجرای آن را داده بود.

در همین راستا، معاونت امور ناوگان شرکت راه‌آهن از ایجاد شبکه یکپارچه نظارت بر کیفیت نگهداری و تعمیرات ناوگان ریلی خبر داده و می‌گوید: با اجرای این طرح راه‌آهن دیگر فعالیتی در بخش تصدی‌گری نظارت بر تعمیرات نخواهد داشت و به این ترتیب مسوولیت تصدی‌گری نظارت به شرکت‌های عضو زنجیره محول خواهد شد.

بابک احمدی در گفت‌وگو با تین‌نیوز، با بیان اینکه در این مجموعه هر شرکت مالک لکوموتیو برای تامین واگن مورد نیاز می‌تواند با پیمانکار و بازرس مدنظر خود قرارداد ببند، می‌گوید: شرکت بازرسی بر عملکرد شرکت پیمانکاری نظارت خواهند داشت مضاف بر اینکه این شرکت‌ها موظفند، در رابطه بادر حال حاضر افزون بر 30 شرکت باری و بیش از 10 شرکت مسافری در حال فعالیت هستند که اگر در حوزه تعمیر و نگه‌داری واگن‌ها سوءعملکردی داشته باشند، در سیر ایمن مابقی ذینفعان این حوزه مخاطره ایجاد می‌کنند.

به گزارش تین‌نیوز، این مراحل حداقل‌هایی است که در قالب یک طرح تعریف شده تا از این طریق اطمینان خاطری در رابطه با کیفیت ارائه تعمیرات واگن‌ها حاصل شود و عوارض ناشی از مشکلات کیفی تعمیرات و نگه‌داری واگن‌ها به حداکثر ممکن کاهش یابد.

احمدی در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح، می‌گوید: در حال حاضر افزون بر 30 شرکت باری  از جمله  و بیش از 10 شرکت مسافری در حال فعالیت هستند که اگر در حوزه تعمیر و نگه‌داری واگن‌ها سوءعملکردی داشته باشند، در سیر ایمن مابقی ذینفعان این حوزه مخاطره ایجاد می‌کنند.

او با اشاره به اینکه در قالب این ‌آیین‌نامه، بازتعریفی از قواعد موجود ارائه شده است، می‌گوید: بر این اساس اگر در در سانحه‌ای نقص فنی و ایمنی واگن به عنوان علت اصلی و حتی جزئی از عوامل بروز سانحه شناخته شود، توزیع مسوولیت بین هر یک از بازیگران مشخص خواهد شد.

احمدی می‌افزاید: سازوکار رسیدگی به این شکایات مشتمل بر 11 دستورالعمل تعیین شده که کلیه این دستورالعمل‌ها به تصویب کمیسیون ماده4 قانون دسترسی رسیده است.

به گفته معاون ناوگان شرکت راه‌آهن، با استناد بر قانون ماده4 قانون دسترسی، مسوولیت تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده شرکت راه‌آهن است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان موظف هستند که مصوبات مربوطه را رعایت و اجرا کنند.

احمدی با بیان اینکه تحقق این شبکه یکپارچه پس از دو سال کار مطالعاتی توسط شرکت مشاور تخصصی میسر شده است، می‌گوید: بسیاری از کارشناسان مجرب راه‌آهن و افراد خبره صنعت حمل ونقل در تدوین این نظام فعالیت داشته‌اند