آغاز استقرار راهکار جامع حمل و نقل ساینا در سمندریل

آغاز استقرار راهکار جامع حمل و نقل ساینا در سمندریل

سیستم حمل و نقل

شرکت سمندریل یکی از شرکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو و متعلق به شرکت خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) می باشد. اجرای پروژه های حمل و نقل محمولات ریلی،جاده ای ،دریایی و ترکیبی در سطح ملی و بین المللی و همچنین خدمات انبارداری از مهمترین فعالیت های این شرکت به شمار می رود.

شرکت مهندسی سایناسیستم پس از انعقاد قرارداد فروش، نصب و راه اندازی راهکار جامع حمل و نقل، نگهداری و تعمیرات و بازرگانی ساینا در شرکت سمندریل اقدام به استقرار نرم افزارهای مورد نیاز آن شرکت می نماید.

نرم افزارهای ارائه شده به شرکت سمندریل به شرح زیر است :

 1. راهکار جامع حمل و نقل ساینا Sayna ITS (بخش ریلی – واگن)
 2. راهکار جامع حمل و نقل ساینا Sayna ITS (بخش حمل و نقل جاده ای و ترکیبی)
 3. راهکار جامع حمل و نقل ساینا Sayna ITS (بخش کانتینر)
 4. سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS
 5. نرم افزار انبار و حسابداری انبار
 6. سیستم GIS ریلی
 7. داشبوردهای مدیریتی حمل و نقل
 8. گزارش ساز و داشبورد ساز حرفه‌ای
 9. نرم افزار تدارکات و خرید داخلی
 10. نرم افزار مدیریت قراردادهای خرید و فروش

آغاز استقرار راهکار جامع حمل و نقل ساینا در سمندریل

 • شرکت سمندریل با استفاده از راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS می تواند کلیه فعالیت ها و فرآیندهای جاری در حوزه حمل و نقل ترکیبی، اعم از حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده ای و کانتینر را مدیریت و کنترل نماید.
 • یکی از سیستم های موضوع این قرارداد، سیستم GIS ریلی یا سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد که با استفاده از این ابزار کارآمد، شرکت قادر خواهد بود کلیه ناوگان ریلی در سیر و متوقف را به تفکیک نوع، وضعیت سیر، ناحیه و ایستگاه در سطح شبکه ریلی کشور مشاهده و رهگیری نماید.
 • شرکت حمل و نقل ترکیبی سمندریل با استفاده از نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS قادر خواهدبود کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات ( نت ) ناوگان ریلی و جاده ای خود را با استفاده از ماژول های متنوع و کاربردی نرم افزار نت ساینا مدیریت و کنترل نماید. استفاده از داشبوردهای مدیریتی و بررسی شاخص های نت ناوگان در هر لحظه، از مهمترین قابلیت های نرم افزار نت ساینا است.
 • نرم افزار گزارش ساز و داشبورد ساز حرفه ای ساینا Sayna ReportServer در حوزه هوش تجاری (BI) تهیه شده و قادر است با اتصال پایگاه های داده مختلف سازمان گزارشات و داشبوردهای مدیریتی تولید نماید. این نرم افزار بستر کلیه گزارشات و داشبوردهای موجود در نرم افزارهای ساینا بوده که به صورت یکپارچه سازی اطلاعات می تواند گزارشات بسیار مفیدی را جهت مدیران سازمان ارائه نماید.
 • شرکت سمندریل با استفاده از نرم افزارهای تدارکات و خرید داخلی و نیز مدیریت قراردادهای خرید و فروش خدمات قادر خواهد بود کلیه فرایندهای مالی، فروش و قراردادهای کاری خود را با ایر شرکت ها مدیریت و کنترل نماید. مهمترین ویژگی استفاده از نرم افزارهای مالی و حسابداری ساینا در شرکت سمندریل، یکپارچگی اطلاعاتی با نرم افزارهای عملیاتی سازمان ( حمل و نقل و نگهداری و تعمیرات) بوده که این امر از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می نماید.