نصب و استقرار داشبوردهای مدیریتی و نرم افزار حسابداری بودجه و مالی هلدینگی در موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

نصب و استقرار داشبوردهای مدیریتی و نرم افزار حسابداری بودجه و مالی هلدینگی در موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

Project By تیم تولید ساینا
LAUNCHED November 1, 2016
FUNDING ENDS March 1, 2017
OUR GOAL نصب و استقرار داشبوردهای مدیریتی و نرم افزار حسابداری بودجه و مالی هلدینگی در موسسه خیریه علی و حسین همدانیان
PROJECT TIME
00 00 00 00

نصب و استقرار داشبوردهای مدیریتی و نرم افزار حسابداری بودجه و مالی هلدینگی در موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

شرکت مهندسی سایناسیستم با استفاده از نرم افزار قدرتمند خود به نام سرور گزارشات و داشبود مدیریتی ساینا توانسته است در حوزه هوش تجاری اقدام به ارائه خدمات نرم افزار نماید. از محصولات قدرتمند این شرکت نرم افزارهای حسابداری بودجه و حسابداری مالی هلدینگی می باشد.

محصولات ارائه شده به موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شامل موارد زیر است :

نرم افزار حسابداری مالی هلدینگی تحت وب

نرم افزار سرور گزارشات و داشبورد مدیریتی تحت وب

نرم افزار بودجه تحت وب

Related Project

Back to Top