استقرار نرم افزار جامع مدیریت حمل و نقل ریلی در شرکت توسعه حمل و نقل پارسیان

استقرار نرم افزار جامع مدیریت حمل و نقل ریلی در شرکت توسعه حمل و نقل پارسیان

استقرار نرم افزار جامع مدیریت حمل و نقل ریلی در شرکت توسعه حمل و نقل پارسیان

Project By تیم استقرار ساینا
LAUNCHED December 1, 2016
FUNDING ENDS January 1, 2017
OUR GOAL استقرار نرم افزار جامع مدیریت حمل و نقل ریلی در شرکت توسعه حمل و نقل پارسیان
PROJECT TIME
00 00 00 00

استقرار نرم افزار جامع مدیریت حمل و نقل ریلی در شرکت حمل و نقل پارسیان ( ریل نیرو)

شرکـت حمل و نقل ریلی نیـرو با دارا بودن بیش از ۱۱۰ واگن حمل بار، در راستـای توسعه صنعـت حمل و نقـل کشــور در حـوزه فرآورده­های نفتی و پتروشیمی در سـال ۱۳۸۴ تأسیس شد. تأمین سوخت نیروگاه­های کشـور از طریق خطوط ریلی، کاهش قیمت تمام شده محصولات نفتی و پتروشیمی و بکارگیری ظرفیت­های خالی صنعت حمل و نقل ریلی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، مهمترین ضرورت تشکیل این شرکت بوده است. امکان تکمیل زنجیره توزیع و انتقال محصولات پتروشیمی در داخل کشور و اتصال شبکه حمل و نقل این محصولات به سواحل دریا از جمله مزیت­ها و قابلیت­های ممتاز این شرکت است.

Related Project

Back to Top