استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS

استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS

استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در شرکت ریل پرداز سیر

سیستم مدیریت ناوگان و نت ساینا در ریل پرداز سیر
Project By تیم نت ساینا
LAUNCHED December 1, 2016
FUNDING ENDS December 30, 2016
OUR GOAL استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS
PROJECT TIME
00 00 00 00

استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS ، انبار و سیستم اندروید اعلام خرابی سفارش مشتری توسط شرکت مهندسی سایناسیستم در شرکت ریل پرداز سیر

شرکت ریل پرداز سیر زیر مجموعه گروه صنعتی ریل پرداز می‌باشد، که از نقطه نظر تعداد و تنوع ناوگان دراختیار و حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بزرگترین هولدینگ حمل و نقل ریلی کشور محسوب می‌شود.

Related Project

Back to Top