استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا در شرکت ریل پرداز نوآفرین

استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا در شرکت ریل پرداز نوآفرین

استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا در شرکت ریل پرداز نوآفرین

ریل پرداز نوآفرین
Project By تیم نت ساینا
LAUNCHED December 1, 2016
FUNDING ENDS December 30, 2016
OUR GOAL ستقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا در شرکت ریل پرداز نوآفرین
PROJECT TIME
00 00 00 00

استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا، انبار و سیستم اندروید اعلام خرابی سفارش مشتری توسط شرکت مهندسی ساینا سیستم در شرکت ریل پرداز نوآفرین

شرکت ریل پرداز نوآفرین با هدف ارائه خدمات متفاوت و ایجاد تمایز مبتنی بر خواسته های مشتریان، اقدام به خرید و بهره برداری از 200 دستگاه واگن مسافری ساخت کشور آلمان با نام تجاری فدک نموده است.

این شرکت بعنوان مالک و بهره بردار قطارهای پنج ستاره فدک، با بهره گیری از بدنه مدیریتی و کارشناسان متخصص و توانمند موفق به اخذ گواهینامه های نظام مدیریت یکپارچه، مدیریت کیفیت برای مشتری مداری، مدیریت کیفیت در آموزش نیروی انسانی و استقرار تعالی سازمانی در حوزه حمل و نقل ریلی شده است.

مأموریت شرکت: حمل و نقل ایمن مسافر با ارائه خدمات متنوع در کلاس جهانی از طریق بکارگیری تمامی ظرفیت ها و استعدادها مبتنی بر نوآوری، استاندارد استراتژی های خلاقانه در راستای تأمین منافع ذینفعان و توسعه و رشد پایدار صنعت ریلی.

Related Project

Back to Top