شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار

شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار – شرکت مهندسی سایناسیستم تاریخچه شرکت شرکت در دی ماه سال ۱۳۸۰ با هدف خدمت رسانی و ساماندهی حمل و نقل زمینی جامعه هدف با موضوع فعالیت حمل و نقل داخلی ، بین المللی ،خدمات هوایی ، سیاحتی و زیارتی در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز نمود . شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار با دارا بودن کادری متعهد و دلسوز

Read More
Back to Top