تیم آموزش و پشتیبانی ساینا

شرکت مهندسی ساینا سیستم

تیم آموزش و پشتیبانی ساینا

اعضای تیم آموزش و پشتیبانی ، تیمی مجرب و با دانش با روابط عمومی بالا می باشند
که آموزش های لازم در خصوص نرم افزار ها را از زمان استقرار سیستم آغاز کرده و همواره در کنار مشتریان حضور دارند.
آموزش ها به صورت حضوری و الکترونیکی بوده و در تمامی ساعات روز به صورت انلاین با کاربران در تماس هستند.

My Skills

1%

My Experience

Back to Top