تیم تولید شرکت مهندسی ساینا

تیم تولید شرکت مهندسی ساینا

تیم طراحی و تولید نرم افزار شرکت ساینا
تیمی مجرب و حرفه ای به مدیریت جناب آقای صابر
اعضای این تیم با تخصص های مختلف نرم افزاری وظیفه نیاز سنجی ، امکان سنجی، آنالیز، طراحی ، تولید و توسعه نرم افزارها را بر عهده دارند.

My Skills

49%

My Experience

Back to Top