شرکت توکا ریل

شرکت مهندسی ساینا سیستم با نصب و راه اندازی نرم افزارهای مدیریت حمل و نقل آریاز و همچنین سیستم مدیریت انبار در شرکت توکاریل اقدام به پشتیبانی نرم افزارهای اریاز و انبار نموده است.
شرکت توکاریل فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل ریلی از اواخر سال 1383 آغاز نمود. این شرکت با استفاده از 1450دستگاه واگن لبه بلند شش محوره قادر است سالانه 8،000،000 تن مواد خام را از معادن به مقصد مجتمع فولاد مبارکه حمل نماید. لازم به ذکر است با توجه به سرمایه گذاری های متعدد شرکت توکاریل در حوزه های مختلف اعم از ساخت و تامین واگن های باری، تامین لکوموتیوهای خط اصلی و .مانوری و تاسیس کارخانه بازسازی چرخ و محور و … این شرکت در حال تبدیل شدن به یک هولدینگ (شرکت مادر) در صنعت حمل و نقل ریلی می باشد.
06

http://tukarail.com/