جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش آنالیز چرخه حمل

داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش آنالیز چرخه حمل در این داشبورد چرخه حمل بر اساس مسیرهای حمل را مشاهده می کنیم که در آن می توان بررسی کرد واگن در مراحل مختلف چرخه حمل بار به صورت متوسط چقدر توقف داشته است. یک چرخه حمل بار واگن به صورت استاندارد شامل مراحل مختلف [...]