نرم افزار فروش

نرم افزار فروش

نرم افزار فروش ساینا قادر است عملیات فروش خدمات و کالاهای سازمان را به صورت یکپارچه مدیریت نماید. این نرم افزار از طریق ارتباط با سایر سیستم ها نظیر سیستم حمل و نقل و نگهداری و تعمیرت کلیه فاکتورهای مربوط به صورت وضعیت های فروش را دریافت نموده و امکان ثبت فاکتور فروش برای سایر کالاها و خدمات سازمان نیز فراهم می سازد.

نرم افزار مدیریت فروش ساینا

Sayna Sales Management System

نرم افزار فروش - نرم افزار مدیریت فروش ساینا

امکانات نرم افزار فروش ساینا

 • مدیریت درخواست های فروش کالا و خدمات
 • مدیریت سفارش های فروش کالا و خدمات
 • مدیریت پیش فاکتورهای فروش کالا و خدمات
 • تعیین وضعیت پیش فاکتور
 • صدور فاکتورهای فروش کالا و خدمات
 • تعیین وضعیت فاکتور
 • امکان تعیین لیست سیاه
 • امکان تعریف دفاتر فروش متعدد
 • مدیریت فروش در هر دفتر فروش
 • تعریف تعرفه های فروش کالا و خدمات متعدد در دوره های زمانی
 • امکان الصاق تعرفه خاص به مشتریان در سیستم فروش
 • ارتباط یکپارچه تعرفه های فروش با تعرفه های قرادادهای فروش در سیستم مدیریت قراردادها
 • تعریف گروه مشتریان به صورت درختی
 • تعریف مشتریان به صورت یکپارچه با اشخاص حقیقی و حقوقی
 • تعیین اطلاعات شناسه ملی، کد پستی، گروه های مشتری، شعب و سایر اطلاعات مورد نیاز

فروش محصولات در نرم افزار فروش

 • امکان تعریف گروه کالاهای فروش به صورت درختی بر اساس کدینگ دلخواه
 • تعریف کالاهای فروش و ارتباط یک کالای فروش به چند کالای انبار بر اساس گارانتی و سایر خصوصیات مرتبط
 • تعریف خصوصیات داینامیک برای گروه کالای فروش
 • ثبت خصوصیات متغیر برای هر کالا
 • تعریف گروه خدمات به صورت درختی
 • امکان ارتباط گروه خدمات با سیستم های جانبی
 • تعریف خدمات به همراه تعیین واحد خدمات
 • تعریف انواع عوامل اضافات و کسورات
 • مدیریت اطلاعات کارشناسان فروش و سفارش گیرندگان
 • مدیریت حوزه های فروش
 • امکان مشاهده موجودی تعدادی و ریالی کالاها
 • امکان ثبت پرداخت های مربوط به هر فاکتور فروش
 • تسویه فاکتور در صورت تهیه سیستم دریافت و پرداخت
نرم افزار فروش - نرم افزار مدیریت فروش ساینا
نرم افزار فروش - نرم افزار مدیریت فروش ساینا

گزارشات نرم افزار فروش

 • گزارش فروش خدمات و کالا بر اساس گروه ، حوزه، مشتری، گروه مشتری، نوع فروش، دفتر فروش
 • گزارش از ریز سفارشات فروش در وضعیت های مختلف
 • گزارش ریز کالاهای فروش رفته و تحویل نشده
 • گزارش وضعیت حساب یک مشتری
 • گزارش ریز اسناد در جریان وصول مشتری
 • گزارش میزان خرید مشتریان و پرداخت های انجام شده و مانده حساب هر مشتری
 • گزارش مقایسه ای مشتریان و عاملین فروش
 • گزارش وضعیت فروش روزانه، ماهانه و سالانه بر اساس پارامترهای مختلف شامل خدمات و کالا بر اساس گروه ، حوزه، مشتری، گروه مشتری، نوع فروش، دفتر فروش
 • گزارش ریز فاکتورهای فروش در نرم افزار فروش
 • گزارش فروش فصلی به همراه اطلاعات شماره اقتصادی، کد ملی، کد پستی و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتری

سایر امکانات نرم افزار فروش ساینا

 • امکان تعریف گروه کالاهای فروش به صورت درختی بر اساس کدینگ دلخواه
 • امکان تعریف کالاهای فروش و ارتباط یک کالای فروش به چند کالای انبار بر اساس گارانتی و سایر خصوصیات مرتبط
 • امکان تعریف خصوصیات داینامیک برای گروه کالای فروش و ثبت خصوصیات متغیر برای هر کالا
 • تعریف گروه خدمات به صورت درختی و امکان ارتباط گروه خدمات با سیستم های جانبی
 • تعریف خدمات به همراه تعیین واحد خدمات
 • امکان تعریف انواع عوامل اضافات و کسورات شامل مالیات، عوارض، بیمه، تخفیف، کرایه و …
 • مدیریت اطلاعات کارشناسان فروش و سفارش گیرندگان
 • مدیریت حوزه های فروش
 • امکان مشاهده موجودی تعدادی و ریالی کالاهای فروش در انبارهای مختلف بر اساس دسترسی
 • امکان ثبت پرداخت های مربوط به هر فاکتور فروش و تسویه فاکتور در صورت تهیه سیستم دریافت و پرداخت
 • مدیریت اطلاعات درخواست های فروش کالا و خدمات شامل نوع فروش، نحوه فروش، محل فروش
 • مدیریت اطلاعات سفارش های فروش کالا و خدمات بر مبنای درخواست، پیش فاکتور، قرارداد و سفارش مستقیم
 • مدیریت اطلاعات پیش فاکتورهای فروش کالا و خدمات و تعیین وضعیت پیش فاکتور شامل ابطال، انقضا و تبدیل به فاکتور فروش
 • صدور فاکتورهای فروش کالا و خدمات و تعیین وضعیت فاکتور بر مبنای سفارش، پیش فاکتور، قرارداد و فاکتور مستقیم
 • امکان تعیین لیست سیاه بر اساس کالا، گروه کالا، حوزه فروش و خدمات
 • امکان تعریف دفاتر فروش متعدد و مدیریت فروش در هر دفتر فروش
 • امکان تعریف تعرفه های فروش کالا و خدمات متعدد در دوره های زمانی بر اساس نوع فرش، گروه مشتری، نوع پرداخت
 • امکان الصاق تعرفه خاص به مشتریان در سیستم فروش
 • ارتباط یکپارچه تعرفه های فروش با تعرفه های قرادادهای فروش در سیستم مدیریت قراردادها
 • تعریف گروه مشتریان به صورت درختی
 • تعریف مشتریان به صورت یکپارچه با اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه تعیین اطلاعات شناسه ملی، کد پستی، گروه های مشتری، شعب و سایر اطلاعات مورد نیاز
نرم افزار فروش - نرم افزار مدیریت فروش ساینا

برای دریافت مشاوره رایگان و دموی نرم افزار مدیریت فروش با ما تماس بگیرید

تلفن : ۳۶۲۶۱۸۶۳ -۰۳۱ داخلی ۲۰همراه : ۹۴۱۶-۶۹۴-۰۹۱۹

Back to Top