سیستم Sayna ITS و مدیریت قراردادها در شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی

سیستم Sayna ITS و مدیریت قراردادها در شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا

آغاز استقرار راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS ( بخش ریلی- واگن) ،  نرم افزار مدیریت قراردادها در شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا

شرکت مهندسی ساینا سیستم پس از انعقاد قرارداد، اقدام به نصب، استقرار و آموزش راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS در شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا می نماید.

شرکت حمل و نقل ترکیبی کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۳ با سـرمایه‌گذاری گروه کشتیرانی جمهوری اسـلامی ایران (۵۱%) و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (۴۹%) به منظور متمرکز نمودن ارائه خدمات حمل و نقل گروه کشتیرانی به صاحبان کالا و در راستای تکمیل زنجیره تامین و توسعه حمل و نقل چندوجهی تاسیس گردید.

شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی

شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی

شرکت حمل و نقل ترکیبی در حال حاضر با مالکیت ۴۵۵ دستگاه واگن لبه کوتاه چندمنظوره و ۷۳۴ دستگاه واگن مخزنی بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای حمل و نقل چندمنظوره خدمات مورد نیاز مشتریان را با کیفیتی برتر (سریع، ایمن، ارزان) و به صورت DOOR TO DOOR ارائه می‌نماید. این شرکت ضمن اخذ گواهینامه ایزو ۲۰۰۸-۹۰۰۱ در سال ۹۱ از موسسه توف آلمان افتخار عضویت در انجمن بین المللی شرکت های فورواردری، انجمن بین المللی حمل و نقل چند وجهی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی و انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته را نیز دارد.

سیستم Sayna ITS و مدیریت قراردادها در شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی