استقرار راهکار یکپارچه حمل و نقل در شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس

استقرار راهکار یکپارچه حمل و نقل در شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس

شرکت مهندسی ساینا سیستم با تکمیل بخش های جاده ای و ترکیبی در راهکار یکپارچه حمل  و نقل ساینا Sayna ITS  ، اقدام به نصب و استقرار  نرم‌افزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات Sayna CMMS ، راهکار یکپارچه حمل و نقل Sayna ITS  بخش جاده ای،مدیریت قراردادها، خرید و تدارکات ، مدیریت فروش و انبار و حسابداری انبار در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس می نماید.

موضوع‌ قرارداد‌ عبارت‌ است‌ از فروش، نصب و آموزش نرم‌افزارهای مدیریت نگهداری وتعمیرات ، مدیریت حمل و نقل جاده ای،مدیریت قراردادها، خرید داخلی، فروش و انبار و حسابداری انبار

شرح قابلیت ها و مشخصات سیستم ها

 • راهکار یکپارچه حمل و نقل SaynaITS (بخش جاده ای)
 • مدیریت اطلاعات پایه و ناوگان - نرم افزار حمل و نقل جاده ای
  • اطلاعات پایه
 • امکان تعریف شرکت های حمل و نقل و باربری همکار
 • امکان تعریف مشتریان و صاحبان بار و کالاها
  • و…
 •  
  • مدیریت اطلاعات ناوگان
 • مدیرت اطلاعات فنی ناوگان شامل نوع، مکانیزم، برند، ظرفیت بارگیری، تعداد محور، توان موتور
 • مدیریت اطلاعات ناوگان استیجاری شامل اطلاعات مالک، نوع مالکیت و تاریخ مالکیت
  • و…
 •  
 • مدیریت اطلاعات رانندگان شامل رانندگان شرکت و ناوگان استیجاری
 • مدیریت اطلاعات مدارک رانندگان به همراه امکان اضافه کردن تصاویر و ضمائم
  • و…
 •  
  • مدیریت اطلاعات بارنامه و سفارشات
 • مدیریت اطلاعات سفارشات حمل و کنترل میزان حمل و مانده هر سفارش
 • مدیریت حواله های حمل کالا
 • مدیریت بارنامه‌های خام شعب به‌صورت تعدادی و ریالی
 • و…

 

 • مدیریت عملیات و چرخه حمل
 • مدیریت عملیات های مورد نیاز حمل شامل بارگیری ، تخلیه ، توزین و …
 • ثبت زمان مجاز و تاخیرات سیر کامیون ها
  • و…
 •  
  • مدیریت رهگیری و تعیین موقعیت
 • دریافت آخرین موقعیت ناوگان ازGPS از طریق وب سرویس و ثبت اطلاعات در سیستم
 • امکان تعیین زمان بندی دریافت اطلاعات GPS
  • و…
 •  
 • مدیریت کرایه حمل و مبالغ بارنامه
 • تعریف گروه های مختلف تعرفه های حمل
 • تعریف جدول تعرفه های حمل بر اساس شهر، استان،منطقه، نوع بارگیر و نوع کشنده در هر گروه
  • و…
 •  نرم افزار حمل و نقل جاده ای - مدیریت اطلاعات بارنامه
  • مدیریت پرداخت رانندگان
 • امکان تعریف انواع مبالغ پرداختی به رانندگان شامل پیش کرایه، علی الحساب، تسویه بارنامه و …
 • امکان تعریف انواع صندوق پرداختی به رانندگان
  • و… 
 • مدیریت پروژه های حمل

مدیریت پروژه های حمل در حمل و نقل می تواند در تخصیص بهتر منابع، تعیین درآمد و هزینه، برنامه ریزی و به صورت کلی تعیین سود زیان و صرفه اقتصادی هر فعالیت کمک فراوانی نماید. در نرم افزار یکپارچه حمل و نقل ساینا امکاناتی فراهم شده که کلیه فعالیت ها در قالب پروژه مدیریت شوند. برخی از امکانات این بخش عبارتند از:

 • تعریف گروه پروژه و پروژه های حمل جاده ای، ریلی، ترکیبی و کانتینری
 • امکان تعریف پروژه های زیر مجموعه جهت تعیین بخش های مختلف پروژه های ترکیبی و کانتینری
  • و…
 •   
 • برنامه ریزی حمل

برنامه ریزی حمل و کنترل آن یکی از مهمترین دغدغه ها در شرکت های حمل و نقلی و صاحبان کالا (معادن، کارخانجات، شرکت های بازرگانی و …) می باشد. عدم کنترل مناسب برنامه حمل در شرکت های حمل و نقلی باعث کاهش بهره وری ناوگان، در شرکت های تولیدی باعث توقف تولید و در شرکت های بازرگانی باعث عدم اجرای تعهدات می گردد. در نرم افزار یکپارچه حمل و نقل ساینا امکانات ویژه ای در راستای برنامه ریزی حمل و کنترل عملکرد در نظر گرفته شده است:

 • امکان تعریف مسیرهای کلان حمل ریلی، جاده ای
 • امکان برنامه ریزی حمل بر اساس مسیر کلان، پروژه حمل و مسیر های حمل ریلی و جاده ای ، کانتینری و ترکیبی
  • و…
 • مدیریت قراردادهای خرید و فروش و صورت وضعیت های حمل

با توجه به اینکه صنعت حمل و نقل صنعتی خدماتی می باشد از این رو بیشتر فعالیت های خرید و فروش در بخش خدمات بوده و بر اساس قرارداد انجام می گردد. از این رو مدیریت قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا و سیستم نگهداری و تعمیرات با نرم افزار مدیریت قراردادهای این شرکت ارتباط یکپارچه داشته و امکان مدیریت یکپارچه کلیه قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات سازمان شامل قراردادهای حمل، اجاره ناوگان، کارگذاری، نگهداری و تعمیرات و … وجود دارد. برخی از امکانات آن عبارتند از:

 • اطلاعات قرارداد
 • مدیریت انواع قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات سازمان شامل حمل انواع محموله های ریلی، جاده ای، کانتینری، اجاره ناوگان تعمیرات و …
 • ثبت اطلاعات مالی قراردادها و درصد کسورات بیمه، مالیات، حسن انجام کار، پیش پرداخت
  • و…

 

نرم افزار حمل و نقل جاده ای - مدیریت کرایه حمل و صورت حساب ها

 • مدیریت تضامین
 • امکان ثبت انواع تضامین اعم از ضمانتنامه بانکی، چک، سفته، وجوه نقد و …
 • امکان ثبت تضامین جهت ضمانت حسن انجام کار، شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و یا …
  • و…
 •  
  • مدیریت صورت حساب های قرارداد
 • ارتباط یکپارچه با سیستم خرید و ثبت فاکتورهای مربوط به قراردادهای خرید
 • ارتباط یکپارچه با سیستم فروش و صدور فاکتورهای مربوط به قراردادهای فروش
 • محاسبه مبلغ کسورات متعلقه به هر صورت وضعیت (بیمه، مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده، حسن انجام کار، جرایم و …) و محاسبه و ثبت خالص مبلغ پرداختی
  • و…

   

  • مدیریت صورت وضعیت های خرید و فروش

در صنعت حمل و نقل انجام محاسبات مالی از پیچیدگی و تنوع زیادی برخوردار می باشد. نرم افزار یکپارچه حمل و نقل ساینا خرید و فروش خدمات موجود در حمل و نقل را در ساختاری یکپارچه مدیریت می نماید به نحوی که علاوه بر کنترل صحیح بر درآمد ها و هزینه های موجود دید روشنی را در راستای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار می دهد. برخی از این امکانات به شرح زیر می باشد:

 • مدیریت گروه خدمات و خدمات شامل حمل ریلی، جاده ای،کانتینری ، اجاره ناوگان ریلی و جادهای و …
 • امکان تعیین شرایط داینامیک جهت تعیین بارنامه های مرتبط به خدمات
  • و…

استقرار راهکار یکپارچه حمل و نقل در شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس

 

 • نرم افزار مدیریت فروش

نرم افزار مدیریت فروش ساینا قادر است عملیات فروش خدمات و کالاهای سازمان را به صورت یکپارچه مدیریت نماید. این نرم افزار از طریق ارتباط با سایر سیستم ها نظیر سیستم حمل و نقل و نگهداری و تعمیرت کلیه فاکتورهای مربوط به صورت وضعیت های فروش را دریافت نموده و امکان ثبت فاکتور فروش برای سایر کالاها و خدمات سازمان نیز فراهم می سازد.

 • امکانات
 • مدیریت اطلاعات درخواست های فروش کالا و خدمات شامل نوع فروش، نحوه فروش، محل فروش
 • مدیریت اطلاعات سفارش های فروش کالا و خدمات بر مبنای درخواست، پیش فاکتور، قرارداد و سفارش مستقیم
 • مدیریت اطلاعات پیش فاکتورهای فروش کالا و خدمات و تعیین وضعیت پیش فاکتور شامل ابطال، انقضا و تبدیل به فاکتور فروش
  • و…
  • گزارشات
 • گزارش فروش خدمات و کالا بر اساس گروه ، حوزه، مشتری، گروه مشتری، نوع فروش، دفتر فروش
 • گزارش از ریز سفارشات فروش در وضعیت های مختلف
 • گزارش ریز کالاهای فروش رفته و تحویل نشده
  • و…
 •  

استقرار راهکار یکپارچه حمل و نقل در شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس

نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS

 • قابلیت چند شرکتی و هلدینگی
 • داشبورد مدیریتی و گزارش ساز حرفه‌ای (BI)
 • اجرای انواع مدل‌های نگهداری و تعمیرات
 • ارتباط یکپارچه با نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار
 • دارای نسخه اندروید با قابلیت استفاده روی تبلت و موبایل
 • قابلیت ارتباط با دیگر سیستم ها و سخت افزارهای شرکت مشتری( نیازمند بررسی)

 

 • ماژول مدیریت اطلاعات ماشین‌آلات و تجهیزات
 • کلاس ماشین‌آلات و تجهیزات
 • گروه ماشین‌آلات و تجهیزات
 • ماشین‌آلات و تجهیزات
 • محل استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات
 • ساختار ماشین‌آلات و تجهیزات (BOM)
 • مدیریت سریالی قطعات یدکی و برند
 • امکان تعریف شناسنامه دقیق ماشین‌آلات
 • مدیریت گارانتی و خدمات پس از فروش

 

 • ماژول مدیریت آرشیو مستندات فنی و ضمائم
 • امکان دسته‌بندی ضمائم در گروه‌ها و ماهیت‌های مختلف.
 • امکان ثبت مستندات بر روی انواع ماشین‌آلات و قطعات، سریال ماشین‌آلات و قطعات، فعالیت‌ها، چک لیست‌های کیفی و … به‌صورت متمرکز
 • امکان تعیین سطوح دسترسی بر روی انواع مستندات
 • امکان مشاهده مستندات به‌صورت آنلاین و یا دانلود آن‌ها برای کاربران مجاز
 • ماژول مدیریت تعمیرات اضطراری EM
 • امکان اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل استفاده‌کننده
 • امکان صدور دستور کار تعمیراتی بر اساس خرابی‌های اعلام‌شده
 • گزارشات و شاخصه‌ای مربوطه
 • ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM
 • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس زمان‌بندی
 • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس کارکرد
 • امکان ثبت طول عمر قطعات
 • امکان تعیین ابزارآلات موردنیاز و دستورالعمل‌های تعمیراتی.
 • ایجاد چک لیست‌های کنترل کیفی
 • تعیین لیست فعالیت‌های تعمیری ملزم به انجام
 • تعیین لیست قطعات ملزم به تعویض
 • امکان بررسی و تمدید طول عمر قطعات منقضی
 • مدیریت دستور کارهای برنامه‌ریزی‌شده
 • ماژول مدیریت کنترل کیفی QC
 • امکان تعریف چک لیست‌های کیفی به ازای انواع ماشین‌آلات و تجهیزات
 • امکان تعیین کنترل کیفی‌های موردنیاز به ازای هر نوع تعمیر، سرویس یا بازدید در سطوح مختلف
 • ثبت چک لیست‌های کنترل کیفی در دستور کارهای تعمیراتی
 • ماژول مدیریت قطعات داغی

یکی از مواردی که می‌تواند سهم عمده‌ای در مدیریت و کنترل هزینه‌های تعمیرات هر سازمان داشته باشد مدیریت قطعات داغی می‌باشد. فرآیند دمونتاژ قطعات از ماشین‌آلات، کنترل موجودی، تفکیک بر اساس قابلیت بازسازی، بازسازی و برگشت به سیکل مصرف مجدد در این سیستم به‌صورت ماهرانه‌ای مدیریت می‌گردد. برخی از امکانات سیستم به شرح زیر می‌باشد.

 • تعیین قطعات داغی دار در دستورکارهای تعمیراتی
 • تعیین وضعیت و صدور رسید انبارداری قطعات داغی به‌صورت اتوماتیک
  • و…
 •  
 • ماژول بازسازی قطعات یدکی

با توجه به قیمت بالای بسیاری از قطعات یدکی و قابلیت استفاده مجدد از آن‌ها پس از دمونتاژ، مدیریت فرآیند بازسازی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باعث برگشت سرمایه و ارزش‌افزوده به سازمان خواهد شد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا راهکارهای ویژه‌ای برای مدیریت بازسازی قطعات یدکی در نظر گرفته‌شده که برخی از امکانات آن به شرح زیر می‌باشد:

 • امکان تعریف انبارهایی با ماهیت قطعات قابل‌بازسازی و بازسازی‌شده و استفاده از آن‌ها در فرآیند بازسازی.
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای ارسال قطعات به فرآیند بازسازی
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای انبارش قطعات بازسازی شده
 • امکان واگذاری دستورکارهای بازسازی به پیمانکاران
 • گزارشات
 • ماژول مدیریت منابع انسانی
 • امکان تعریف پرسنل تعمیراتی با تخصص‌ها متفاوت
 • امکان تعریف گروه‌های تعمیراتی مختلف و اختصاص پرسنل به آن‌ها
  • و…
 •  
 • ماژول مدیریت پیمانکاران تعمیرات
 • امکان تعریف پیمانکاران تعمیراتی
 • امکان ارجاع دستورکارها به پیمانکاران
 • ثبت صورتحساب‌های خرید خدمات و قطعات
 • محاسبه قیمت تمام‌شده تعمیرات انجام‌شده توسط پیمانکاران (صورت‌حساب + قیمت قطعات مصرفی از انبار امانی)
  • و…
 •  
 • ماژول مدیریت بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات
 • مدیریت قراردادهای بیمه کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی شامل ماشین‌آلات بیمه‌شده، سقف تعهدات و ثبت تصاویر و ضمائم مربوطه.
 • مدیریت خسارت ماشین‌آلات بیمه‌شده و تعیین مبلغ خسارت و پرداخت‌های انجام‌شده به همراه ثبت مدارک، تصاویر و مستندات مربوطه.
 • امکان بررسی تاریخ پایان قراردادهای بیمه جهت پیگیری تمدید آن.
 • ماژول مدیریت کارکرد ماشین‌آلات
 • تعریف انواع کارکرد ماشین‌آلات (کیلومتراژ، ساعت کارکرد، ضربه و …)
 • تعریف انواع میتر و تخصیص آن به ماشین‌آلات و تجهیزات.
  • و…

 

 • شاخص‌ها KPI (Key Performance Indicator)
 • وضعیت تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات
 • ضریب آماده‌به‌کاری انواع ماشین‌آلات در حال حاضر
 • ضریب آماده‌به‌کاری انواع ماشین‌آلات درگذشته
 • میانگین زمان هر تعمیر (MTTR)
  • و…
 •  ماژول مدیریت سوخت تجهیرات
 • امکان تعریف انواع سوخت
 • امکان تعیین نوع سوخت گروه ماشین آلات و تعیین میانگین، حداقل و حداکثر مصرف
  • و…
 •  
 • ماژول تحویل و تحول
 • تعریف پارامترهای تحویل برای گروه های تجهیزات
 • ثبت اطلاعات پارامترهای مربوطه هنگام تحویل و تحول تجهیزات
  • و…
 • نرم افزار انبار و حسابداری انبار
 • امکان تعریف انواع انبار
 • امکان صدور انواع اسناد انباری
 • حسابداری انبار
 • گزارشات
 • برخی از ویژگی‌های سیستم انبار در حوزه نگهداری و تعمیرات
 • ارتباط کامل قطعات یدکی با کالاهای انباری:

این امکان به یکپارچه شدن سیستم و تفاهم در زبان فنی و انبار کمک نموده به‌گونه‌ای که کنترل موجودی و مصرف کالاهای انبار از سمت سیستم نگهداری و تعمیرات امکان‌پذیر باشد. این امکان به کاربر فنی این اجازه را می‌دهد تا گزارشات انبار را بر اساس گزارشات نگهداری و تعمیرات استفاده نمایند.

 • صدور درخواست از روی دستور کار تعمیراتی
 • مدیریت انبارهای داغی و بازسازی
 • صدور اتوماتیک اسناد
 • یکپارچگی کنترل سریالی
 • گزارش ساز و داشبورد ساز مدیریتی در راهکار یکپارچه حمل و نقل
  • امکانات

کلیه گزارشات استاندارد سیستم های مذکور توسط سرور گزارشات و گزارش ساز ساینا تولید شده است. در صورت خریداری این سیستم، پرسنل مشتری می توانند به صورت آنلاین به ساختار کلیه گزارشات موجود در سیستم دسترسی داشته باشند و به تعداد نامحدود بتوانند خروجی به گزارشات اضافه نمایند. همچنین بر اساس لیسانس خریداری شده امکان اضافه کردن گزارش و داشبورد های اختصاصی جدید به سیستم به صورت آنلاین وجود دارد. در صورت تمایل امکان اتصال سیستم به پایگاه داده های سایر سیستم ها و ساخت گزارش از سایر سیستم ها و ترکیب آن با اطلاعات سیستم های ساینا نیز وجود دارد.

 • امکان مشاهده گزارشات کلیه سیستم ها در یک ساختار درختی.
 • امکان مدیریت کلیه گزارشات و خروجی های سیستم های مختلف سازمان به صورت یکپارچه.
 • امکان تعریف نامحدود (بسته به لیسانس) منبع داده و ایجاد ارتباط با منابع داده sql server مختلف سازمان جهت استفاده از داده های آنها در گزارشات
 • ا
  • و…

   

 • داشبورد های پایه
  • داشبور تعداد حمل
 • داشبورد تناژ حمل
 • داشبورد شاخص های نت
 • داشبورد برنامه تعمیرات

 

 • خرید و تدارکات داخلی
  • اطلاعات عمومی
 • مدیریت اطلاعات کالا و گروه کالا
 • مدیریت اطلاعات خدمات و گروه خدمات
 • تعریف اطلاعات تامین کنندگان کالا و خدمات
  • و…
 •  
  • مدیریت اطلاعات اشخاص
 • – ثبت اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی (نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی و …)
 • – ثبت اطلاعات تماس اشخاص حقیقی و حقوقی (آدرس، تلفن، ایمیل و …)
  • و…
 •  
 • درخواست خرید
 • مدیریت اطلاعات نقطه سفارش،حداقل موجودی و حداکثر موجودی به تفکیک هر انبار
 • محاسبه موجودی در راه بر اساس کالایی که در جریان فرایند خرید است ولی هنوز به مرحله رسید دائم نرسیده
 • بررسی لحظه به لحظه تراکنشهای ورودی و خروجی و کنترل تغییر موجودی کالاهای انبار با نقطه سفارش
  • و…
 •  
  • سفارش خرید
 • صدور سفارش متناظر از روی درخواست های تایید شده
 • امکان تایید سفارشات ایجاد شده توسط کاربر مجاز
 • جلوگیری از تغییر اطلاعات سفارش های تایید شده
  • و…
 •  
  • استعلام و مناقصات:
 • – امکان ثبت اطلاعات استعلام و مناقصات در سازمان
 • – امکان ثبت مراحل و زمان بندی استعلام و مناقصات شامل دعوتنامه استعلام، دریافت اسناد مناقصه، تحویل پاکت ها، گشایش پاکت ها و …
 • – امکان ثبت استعلام محدود از شرکت ها برای معاملات متوسط
 • – امکان دریافت گزارش از لیست مناقصات و مشاهده اطلاعات و مستندات مربوطه
  • و…
 •  
 • مدیریت دستور خرید
 • امکان صدور دستور خرید به ازای کل یک پیش فاکتور یا صدور دستور خرید به ازای کالاهای موجود در چند پیش فاکتور، برای یک سفارش
 • مشاهده کلیه دستور خریدهای درانتظار دریافت
 • امکان مشاهده مانده اقلام دریافت نشده هر دستور خرید
 • و…

 

 • مدیریت فاکتور خرید
 • امکان ثبت فاکتور خرید اخذ شده بر مبنای شماره سفارشات
 • درج فاکتور خرید بر مبنای دستور خرید صادرشده
 • درج فاکتور مستقیم برای سفارشاتی که مبنای آنها غیر از استعلام معرفی شده باشد.
 • مدیریت کنترل کیفی
 • معرفی مراکز کنترل کیفی و اختصاص کاربران به هر مرکز
 • تعیین دسترسی کاربران جهت مراحل کنترل کیفی
 • تخصیص کالاهای رسید موقت به مراکز کنترل کیفی
  • و…

استقرار راهکار یکپارچه حمل و نقل در شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس