استقرار راهکار جامع حمل و نقل ساینا Sayna ITS در پارسیان ریل شرق

استقرار راهکار جامع حمل و نقل ساینا Sayna ITS در پارسیان ریل شرق

استقرار راهکار جامع حمل و نقل ساینا Sayna ITS ( بخش ریلی – واگن ) در شرکت پارسیان ریل شرق

شرکت مهندسی ساینا سیستم در قالب قرارداد فروش، نصب و راه اندازی نرم افزار های راهکار جامع حمل و نقل ساینا Sayna ITS ( بخش ریلی – واگن ) و مدیریت قراردادهای ریلی  اقدام به استقرار سیستم های مذکور در شرکت پارسیان ریل شرق می نماید.

لیست خدمات و محصولات ارائه شده به شرکت ریل پرداز سیر به شرح زیر می باشد :

راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS (بخش ریلی – واگن)

  • اطلاعات‌پایه
  • مدیریت اطلاعات بارنامه
  • عملیات و رهگیری ناوگان
  • مدیریت پروژه‌های حمل ریلی
  • مدیریت قطارها و دریافت اطلاعات از گراف راه‌آهن

مدیریت قراردادها و صورت‌حساب‌ها

  • مدیریت و کنترل کلیه قراردادهای حمل
  • رفع مغایرت حق دسترسی راه‌آهن
  • کنترل و رفع مغایرت صورت‌حساب لکوموتیو بخش خصوصی